Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
E-mail: info@komarov.cz

Úřední hodiny
Pondělí a středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

V Komárově už se sleduje kvalita ovzduší

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě již osmým rokem provozuje pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje regionální monitoring, který je zaměřen na sledování kvality ovzduší na různých místech našeho kraje, obzvláště […]

Změna úředních hodin ÚMČ Komárov

DNE 16. PROSINCE 2019 NEBUDOU PROBÍHAT ÚŘEDNÍ HODINY ÚMČ KOMÁROV Z DŮVODU KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY.

DNE 23. A 30. PROSINCE 2019 NEBUDOU PROBÍHAT ÚŘEDNÍ HODINY ÚMČ KOMÁROV […]

Změna adresy ordinace MUDr. Kamily Hnízdové v Opavě

Upozorňujeme na změnu adresy ordinace MUDr. Kamily Hnízdové (praktický lékař pro děti a dorost, dětský kardiolog) v Opavě a změnu telefonního čísla!

Nová adresa: Popská 222/11, OpavaNové telefonní číslo: […]

20. a 21. listopadu 2019: Sdílené vývozy žump a septiků. Opavsko!

Odpadní vody z domácností, které nejsou napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, je nezbytné likvidovat odpovědně k životnímu prostředí a také s dodržením všech pravidel, která udává přísná legislativa. Veřejné instituce navíc […]

Čipování psů

Na základě novely Zákona 166/1999 Sb. o veterinární péči od 1. 1. 2020 je chovatel povinen zajistit, aby byli psi řádně vakcinováni proti vzteklině.

Vakcinace bude dle novely tohoto Zákona platná […]

Video o východní části severního obchvatu Opavy

Silnice I/11 | Opava, severní obchvat – východní část září 2019

Oficiální web stavby: http://www.obchvatopavy.cz/cs/ FB: http://www.fb.com/obchvatopavy Twitter: https://twitter.com/obchvatopavy

[…]

Podzimní úklid 2019 (08.-10.11.2019)

Zastupitelstvo Městské části Komárov připravilo tradiční „PODZIMNÍ ÚKLID“, v jehož rámci budou přistaveny kontejnery na těchto místech:

ul. U Černého mlýna ul. Podvihovskául. Podvihovskául. Dlouhául. Na spojceul. Na Konečnéul. Kravařovskául. […]

Veletrh povolání Opava 2019

Kam na školu, kam po škole?

Moravskoslezský veletrh středních školOkresní veletrh zaměstnavatelů

Víceúčelová hala Opava, Žižkova 8

24.10.2019 / 9.00-17.00 hod. 25.10.2019 / 8.00-15.00 hod.

VSTUP ZDARMA

LetákStáhnout

http://www.veletrhpovolani.cz/

[…]

Vizualizace jižního obchvatu Komárova a severního obchvatu Nových Sedlic

Vizualizace plánované nové Silnice I/11 v úseku kolem Komárova a Nových Sedlic.

[…]

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční […]