Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
E-mail: info@komarov.cz

Úřední hodiny
Pondělí a středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Opava-Komárov proběhne 29.10.2018 v 18:30

STATUTÁRNÍ MĚSTO O P A V A
MĚSTSKÁ ČÁST OPAVA-KOMÁROV

INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městské části Opava-Komárov

Městská část Opava-Komárov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, informuje o konání

ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Opava-KOMÁROV,
svolaného dosavadním starostou městské části v souladu s § 91 odst.1 zákona
o obcích

na pondělí dne 29. října 2018 v 18.30 hodin

do zasedacího sálu Obecního domu,
Podvihovská ul. 16, Opava-KOMÁROV

Lumír Měch
starosta MČ Komárov

V Opavě-Komárově dne 20. října 2018

Program zasedání ZDE.