Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
E-mail: info@komarov.cz

Úřední hodiny
Pondělí a středa 14.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Dětský den 3. 6. 2017 od 13.00–20.00 hod.

Pozvánka ZDE

Usnesení a zápis 30. zasedání ZMČ Komárov dne 11.5. 2017

Usnesení a zápis z 30. zasedání ZMČ KOMÁROV dne 11.5.2017 lze nalézt na elektronické úřední desce Komárova.

Zápis ZDE

Usnesení ZDE

[…]

Pozvánka na 30. zasedání Zastupitelstva městské části Komárov dne 11.května 2017 v 18.15 hodin

 

Program a pozvánka ZDE

Letáky pro účely ochrany mláďat

[…]

Záměr pronájmu ordinace

Záměr pronájmu nebytových prostor v budově Úřadu městské části Komárov ( obecní dům ), Podvihovská 156/16, která je součástí pozemku parc. č. 648, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV […]

Jarní úklid bude probíhat ve dnech 31. 03. 2017 až 02. 04 . 2017

J A R N Í     Ú K L I D   2017

 

 

Zastupitelstvo MČ Komárov připravilo v rámci „JARNÍHO ÚKLIDU“ tradičně možnost drcení větví z jarního stříhání stromů. Větve o […]

Brigáda – distribuce letáku v komárově

                  H L E D Á M E

 

DISTRIBUTORA PRO ROZNOS

 

                  ZN  KAUFLAND

pro oblast  K O M Á R O V

 

 Vhodné pro:

[…]

Změna úředních hodin ÚMČ Komárov 20.2. 2017

V PONDĚLÍ 20. ÚNORA 2017 NEBUDOU PROBÍHAT ÚŘEDNÍ HODINY ÚMČ KOMÁROV Z DŮDODU ÚČASTI NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Změna úředních hodin ÚMČ Komárov ve středu 8. února 2017

VE STŘEDU 8. ÚNORA 2017 BUDOU PROBÍHAT ÚŘEDNÍ HODINY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI KOMÁROV V DOBĚ OD 15.00 DO 17.00 HODIN.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Společenský ples pro nezájem je zrušen. Maškarní karneval pro děti bude!!!

Vážení spoluobčané,

oznamujeme Vám , že SPOLEČENSKÝ PLES 11.2.2017 se konat nebude!

Důvodem tohoto rozhodnutí je nízký počet prodaných vstupenek.

Vstupenky je možno vrátit v místě , kde byly zakoupeny.

[…]