Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Od 1. února 2023 začal zkušební provoz kanalizace a čistírny odpadních vod

AKTUALIZOVÁNO 06.02.2023

V polovině ledna letošního roku byl zkolaudován kanalizační řad a čistírna odpadních vod pro nově vybudovanou kanalizaci v Komárově. Bylo vydáno povolení pro zkušební provoz, které nabylo […]

Informace – opravy místních komunikací, další postup prací

V souvislosti s výstavbou splaškové kanalizace probíhají práce na opravách některých místních komunikací v Komárově. Zde uvádíme jejich pravděpodobný harmonogram v nejbližším období:

26. 10. 2022 frézování podélné rýhy nad hlavním řadem […]

Informace – opravy místních komunikací, další postup prací

V souvislosti s výstavbou splaškové kanalizace začaly práce na opravách některých místních komunikací v Komárově. Zde uvádíme jejich harmonogram v nejbližším období:

15. – 17. 8. 2022 přípravné práce na vyfrézovaných […]

Informace – opravy místních komunikací, další postup prací

V souvislosti  s výstavbou splaškové kanalizace  začaly práce na opravách některých místních komunikací v Komárově. Zde uvádíme jejich harmonogram v nejbližším období:

8.  8. 2022 celoplošné asfaltování ulice Fibichovy9. 8. + 10. 8. 2022 celoplošné asfaltování ulice […]

Informace – opravy místních komunikací

V souvislosti  s výstavbou splaškové kanalizace  začaly práce na opravách některých místních komunikací v Komárově. Zde uvádíme jejich harmonogram v nejbližším období:

2. + 3. 8. 2022 proběhne asfaltování rýhy nad výkopem kanalizace na ulicích […]

Uzavírka ulice Podvihovské

Od pondělí 20. 6. 2022 bude obousměrně uzavřena ulice Podvihovská v úseku od křižovatky s ulicí Dlouhou po křižovatku s ulicí Požárnickou. MHD bude jezdit dle pokynů v příloze.

[…]

Upozornění pro občany

Od pondělí 30.5.2022 budou zahájeny výkopové práce na ulici Požárnická a to od místního obchodu Tempo po ulici Podvihovskou. V těchto místech bude významně omezen průjezd. Příjezd k mateřské […]

Změny v dopravní obslužnosti (MHD) v době od 23.5. do 10.6.2022

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Z DŮVODU VÝSTAVBY KANALIZACE DOJDE VE DNECH 23.5. – 10.6.2022 KE ZJEDNOSMĚRNĚNÍ ULICE PODVIHOVSKÉ V ÚSEKU OD ULICE OSTRAVSKÉ PO KŘIŽOVATKU S  ULICÍ TOVÁRNÍ VE SMĚRU NA […]

Kanalizace – další postup

STRUČNÉ SHRNUTÍ DALŠÍHO POSTUPU PO VYBUDOVÁNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY NA VAŠEM POZEMKU PRO PŘIPOJENÍ K HLAVNÍMU KANALIZAČNÍMU ŘADU Oslovit projektanta, který navrhne trasu (bude vycházet z návrhu ing. Šebrleho, který s Vámi umístění šachty již konzultoval) a […]

Ukončení uzavírky ulice Dlouhé

Informujeme občany, že od pátku 18. března od 13.00 hodin je po uzavírce opět zprovozněna ulice Dlouhá pro veškerou dopravu. Autobusy MHD, linky č. 211 a č. 220 již jezdí […]