Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
E-mail: info@komarov.cz

Úřední hodiny
Pondělí a středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Prodloužení uzavírky ulice Dlouhé

Dle oznámení zhotovitele kanalizace dojde k prodloužení  termínu úplné uzavírky ulice Dlouhé v Komárově.

Původní termín 7. 7. – 23. 7. 2021 je prodloužen do 31. 7. 2021.

Autobusové linky č. 220 a č. 211 pojedou  […]

Kanalizace – aktuální informace

22.6.2021 budou zahájeny práce na stoce AE (ul. Dlouhá) od místa označeného šipkou v přiložené situaci a budou pokračovat směrem ke kostelu.

[…]

Kanalizace – informace pro občany

Vážení majitelé nemovitostí,

v Komárově probíhá nová výstavba splaškové kanalizace. K tomuto je zapotřebí ověřit správnost zakreslení domovních přípojek kanalizace dotčených nemovitostí a prověřit technické možnosti napojení nemovitostí na nově […]

Uzavírky komunikací v Komárově z důvodu výstavby kanalizace

Přehled uzavírek komunikací v Komárově, které budou v období od 10.06.2021 do 31.12.2021 z důvodu výstavby nové splaškové kanalizace, naleznete v přílohách.

Přílohy priloha_916786680_0_1A779791_Rozhodnuti priloha_916786680_1_DZ_1_1_usek_Krizovatka_sil_III_4662_Dlouha_x_III_4661_Podvihovska_3SSZ2 priloha_916786680_2_DZ_2_2_12_usek_Omezeni_na_sil_III_4661_Podvihovska_Schema_B5_1_a_B62 priloha_916786680_3_DZ_3_13_22_usek_Omezeni_na_sil_III_4661_Podvihovska_Schema_B_5_12 priloha_916786680_4_DZ_4_23_usek_Jednosmerka_na_sil_III_4661_Podvihovska2 priloha_916786680_5_DZ_5_26_29_usek_Uzavirka_MK_Dlouha_a_schema_B_5_12 priloha_916786680_6_DZ_6_24_25_a_30_32_usek_Uzavirky_MK_Fibichova_Na_Konecne_Mala_Strana_U_Skoly_a_Dlouha2 priloha_916786680_7_DZ_7_33_a_34_usek_Uzavirka_MK_U_Splavu_Na_Doline_Kravarovska2 priloha_916786680_8_DZ_8_35_a_36_usek_Uzavirka_MK_Na_Doline_a_Na_Vrchovine2 […]

Aktuální informace k výstavbě kanalizace

Práce v Komárově budou zahájeny v úterý 8.6.2021 frézováním vozovek a následným přehutněním rozrytého povrchu tak, aby byla komunikace připravena k výkopům a zároveň byla nadále průjezdná.Výkopové práce začnou 9. 6. 2021 na […]

Hydrogeologický a geologický dozor v rámci stavby kanalizace

V katastrech Komárov u Opavy a Suché Lazce probíhá v období 5/2021 – 10/2022 investiční akce „Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace“.  Součástí tohoto úkolu je i sledování studní a […]

Informace investora „Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace“

Vážení spoluobčané,

odbor přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy (dále „MMO“) si Vás dovoluje informovat o postupu s napojením odpadních vod na veřejnou část kanalizační přípojky nově budované gravitační […]

Kanalizace – informace zhotovitele o zahájení stavebních prací v Komárově

Sdělujeme Vám, že v průběhu několika nejbližších dnů měsíce června bude zahájena výstavba splaškové kanalizace v některých lokalitách Komárova (viz. harmonogram, který je ale pouze orientační) . Daná lokalita bude zatížena […]

Kanalizace v Komárově je realitou

Vážení občané, to, o čem se dlouhá léta jen mluvilo, se stává skutečností – začíná se realizovat splašková kanalizace! Tato kanalizace bude společná pro městské části Komárov a Suché […]