Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace

Vážení spoluobčané, na této stránce naleznete informace o výstavbě nové splaškové kanalizace v Komárově.

Kanalizace bude společná pro městské části Komárov a Suché Lazce. Zhotovitelem je Sdružení pro Komárov a Suché Lazce, tvořené společníky POHL cz., a.s. odštěpný závod Opava, OHL ŽS, a.s. Brno a OHL ŽS Slovakia, a.s., Bratislava. Firma byla vybrána v nadlimitním veřejném výběrovém  řízení z pěti přihlášených zájemců. Celkové náklady dosáhnou cca 291 miliónů Kč bez DPH, z čehož je 163 miliónů Kč financováno z dotace Státního fondu životního prostředí ČR a zbytek financuje investor této akce, což je Statutární město Opava.

Celkově bude vybudováno 12,2 km kanalizačního řadu, čistírna odpadních vod a dvě výtlakové přečerpávací stanice, jedna v Komárově a druhá v Suchých Lazcích.

Stavba byla oficiálně zahájena 22. 4. 2021. V první fázi proběhne vytyčování čistírny odpadních vod (ČOV), trasy kanalizace v terénu, zaměřování inženýrských sítí a vybudování zařízení staveniště. Předpoklad je, že kolem 10. června začnou výkopové práce už i v intravilánu Komárova a výstavba se rozjede naplno. ČOV bude vybudována u  železniční tratě v katastru Suchých Lazců. Ukončení  všech prací je plánováno na září 2022.

Od páteřní kanalizační trasy bude ke každému domu vedena přípojka s kontrolní šachticí až na hranici pozemku. Přesné místo a hloubku přípojky si určí každý vlastník pozemku  po domluvě se zhotovitelem. Na svém pozemku si pak připojení na současnou kanalizační soustavu řeší každý vlastník sám a na své náklady.  U jednotlivých nemovitostí bude nutno rozdělit vody dešťové (ze střešních okapů) od splaškových (WC, koupelna, kuchyně). Voda dešťová bude svedena do stávající kanalizace a voda splašková se napojí do nové kontrolní šachtice. V této souvislosti upozorňujeme na povinnost připojit se do kanalizační sítě do jednoho roku od dokončení celé stavby!

Detailní harmonogram prací bude upřesňován operativně v návaznosti na aktuální postup prací.

Archiv článků

Kontakty

Pavel Žabenský, stavbyvedoucí zhotovitele OHL ŽS, a.s., Brno 
mob.: 739 521 561

Ing. Michal Oulehla, vedoucí projektu zhotovitele OHL ŽS, a.s., Brno
mob.: 724 055 880

Ing. Jakub Lopušný
Technik stavební výroby (komunikace s občany ve věci umisťování domovních šachtiček)
mobil: +420 702 291 070
e-mail: lopusnyj@ohlzs.cz

Ing. Rostislav Onderka, stavební dozor investora statutárního města Opavy, odbor přípravy a realizace investic
mob.: 604 229 393, tel.: 553 756 395

Ing. Lumír Měch, starosta MČ Komárov
mob.: 603 392 326 

Ing. Kamil Kořistka, projektant pro vypracování projektů domovních přípojek
mobil: 777 684 594

Veškeré aktuální informace budeme také zveřejňovat na webových a facebookových stránkách MČ Komárov, prostřednictvím hlášení rozhlasu a nejdůležitější informace dostanete do schránek v podobě letáčku.

Projektová dokumentace

Situační výkresy:

C.1_Sit-vykres-sirsich-vztahu
C.2.1_Koord-sit-vykres-dil-1
C.2.2_Koord-sit-vykres-dil-2
C.2.3_Koord-sit-vykres-dil-3

Harmonogram prací:

Detailní informace a projektovou dokumentaci můžete najít ZDE.

Odkazy a informace