Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Kanalizace – další postup

STRUČNÉ SHRNUTÍ DALŠÍHO POSTUPU PO VYBUDOVÁNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY NA VAŠEM POZEMKU PRO PŘIPOJENÍ K HLAVNÍMU KANALIZAČNÍMU ŘADU

  1. Oslovit projektanta, který navrhne trasu (bude vycházet z návrhu ing. Šebrleho, který s Vámi umístění šachty již konzultoval) a zajistí projektovou dokumentaci na připojení odpadních vod z Vaší nemovitosti na veřejnou část kanalizace do připravené šachty. Projektant rovněž zajistí vyjádření správců inženýrských sítí a územní souhlas dle vypracované projektové dokumentace. Projektanta si může každý zajistit individuálně. Pokud tuto možnost nemáte, můžete oslovit projektanta ing. Kamila Kořistku, mob. 777 684 594, který si s Vámi sjedná schůzku.
  2. Po zpracování projektové dokumentace si můžete stavebně připravit připojení na Vašem pozemku. Je vhodné pořídit fotodokumentaci Vaší přípojky, která prokáže oddělení splaškových vod od dešťových.
  3. Po vysoutěžení provozovatele kanalizace a kontrole Vaší přípojky bude pro napojení uzavřena smlouva mezi Vámi a budoucím provozovatelem kanalizace o vypouštění odpadních vod (pravděpodobně SmVaK, asi polovina roku 2023). Budete k tomu vyzváni.
  4. Po kolaudaci hlavního kanalizačního řadu a čistírny odpadních vod (leden 2023), bude spuštěn roční zkušební provoz, během kterého budete mít povinnost připojit svou nemovitost na hlavní kanalizační řad. Nejpozdější termín pro Vaše připojení tedy bude konec ledna 2024.
  5. Po napojení bude s Vámi sepsána smlouva o poskytnutí finančního daru s odborem majetku magistrátu města Opavy nebo s městkou částí Komárov ve výši asi 5.000 Kč (nutno ještě dohodnout s vedením města). Tento příspěvek Vám bude poté poukázán na účet.

Veškeré náklady na realizaci připojení Vaší nemovitosti včetně projektové dokumentace hradíte ze svých finančních prostředků.

PŘIPOJIT SE KE KANALIZACI JE MOŽNÉ OD 1.2.2023.

Pokud budete mít případné dotazy, zodpoví Vám je p. Rostislav Onderka z odboru přípravy a realizace investic MMO, tel. 553 756 395, e-mail: rostislav.onderka@opava-city.cz

Lumír Měch