Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Kanalizace – informace pro občany

Vážení majitelé nemovitostí,

v Komárově probíhá nová výstavba splaškové kanalizace. K tomuto je zapotřebí ověřit správnost zakreslení domovních přípojek kanalizace dotčených nemovitostí a prověřit technické možnosti napojení nemovitostí na nově budovanou splaškovou kanalizaci. Za tímto účelem budete v následujících týdnech kontaktováni pracovníkem zajišťujícím toto projednání pro městskou část Komárov. O konkrétních termínech jednání na vaší ulici budete informováni lístkem do domovní poštovní schránky. Termíny budou odvislé od postupu prací realizační firmy OHL ŽS. Pracovníci této firmy už v některých oblastech toto upřesnění s některými vlastníky provedli. Bude schématicky do situace zachycen stávající stav s žumpou nebo ČOV, trasa budoucí kanalizační přípojky směrem k novému řadu, umístění stávající vodovodní a plynovodní přípojky popřípadě studny jakožto zdroje vody pro nemovitost. Umístění nové šachty na pozemku majitele bude zakresleno do situace a případný doplňující text zapsán do formuláře. Toto bude sloužit i jako podklad pro budoucího projektanta kanalizačních přípojek.

Toto projednání pro MČ Komárov bude realizovat Ing. Lumír Šebrle.

Kontakty:
e-mail: lumir.sebrle@seznam.cz  
tel.  734 462 558