Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Hydrogeologický a geologický dozor v rámci stavby kanalizace

V katastrech Komárov u Opavy a Suché Lazce probíhá v období 5/2021 – 10/2022 investiční akce „Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace“.  Součástí tohoto úkolu je i sledování studní a budov v trase stavby.

Hydrogeologický a geologický dozor v rámci stavby zajišťuje společnost:
AQD-envitest, s.r.o.
Na Čtvrti 453/37
70030 Ostrava
IČ: 26878453

Žádáme vlastníky nemovitostí, aby pracovníkům společnosti AQD-envitest, s.r.o.:

  • umožnili vstup na pozemek,
  • umožnili měření hladiny podzemní vody a dna studny,
  • umožnili provedení fotodokumentace studny,
  • sdělili základní požadované informace ke studni na pozemku,
  • umožnili prohlídku a fotodokumentaci budov dle projektové dokumentace (seznam budov je uveden v příloze),
  • poskytli k nahlédnutí půdorys jednotlivých podlaží objektu, pokud jej mají k dispozici,
  • umožnili opakovanou kontrolu v průběhu stavby.

Pasportizace studní a budov bude prováděna před zahájením prací, následná kontrolní měření a dokumentace pak budou prováděny i v průběhu stavby a po jejím ukončení. Smyslem prováděných prací je eliminovat negativní dopady stavby kanalizace.

Seznam pracovníků, kteří budou činnost provádět:
Ing. Milan Horák, hlavní hydrogeolog, tel. 727842050
Ing. Martin Smékal
Bc. Michael Cron
RNDr. Ondřej Záruba
Ing. Jan Trtílek
Mgr. Zdenka Szurmanová

Děkujeme vlastníkům nemovitostí za vstřícný přístup.

Ing. Lumír Měch
starosta MČ Komárov

Příloha: