Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Oznámení zhotovitele o uzavírce silnice

Rádi bychom Vám tímto informovali o zahájení výkopových prací na provedení domovních přípojek na ulici Podvihovské. Z toho důvodu bude ulice Podvihovská od hranice křižovatky s ulicí  Dlouhou po konec obce ve směru na Podvihov pro silniční provoz zcela uzavřena, mimo autobusy, vozidla stavby a IZS.

Práce a uzavírka budou započaty v pondělí 4. 10. 2021 v cca 7:00 hodin. Přípojky a práce s nimi související, budou prováděny postupně ve čtyřech etapách směrem od křižovatky ke konci obce směr Podvihov. Takže se uzávěra vždy po pracovním týdnu posune směrem ke konci obce.

Vždy na konci pracovní směny (cca od 19.00 hod.) bude komunikace zprůjezdněna přejezdovými plechy nebo zásypem přípojek. Práce následující den budou probíhat od cca 7.00 hodin.

Konec uzavírky je plánován na 31. 10. 2021.

Omlouváme se tímto za případné komplikace a děkujeme za spolupráci.

OHL ŽS, a.s.
Ing. Jakub Lopušný

Přílohy:

Mapa v PDF