Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Od 1. února 2023 začal zkušební provoz kanalizace a čistírny odpadních vod

AKTUALIZOVÁNO 06.02.2023

V polovině ledna letošního roku byl zkolaudován kanalizační řad a čistírna odpadních vod pro nově vybudovanou kanalizaci v Komárově. Bylo vydáno povolení pro zkušební provoz, které nabylo právní moci 31. ledna 2023. Od 1. února tak byl zahájen zkušební provoz a občané se mohou připojit. Zatím se stočné nebude vybírat. To se začne platit až po vysoutěžení provozovatele kanalizace a sepsání smlouvy o odvodu a likvidaci odpadních vod (asi polovina roku 2023). Přepokládá se, že provozovatelem bude společnost SmVaK. Při podpisu smlouvy pak bude nutno doložit uzemní souhlas stavebního úřadu dle vypracované projektové dokumentace pro jednotlivé domovní přípojky, které si zajistí občané prostřednictvím projektanta nebo sami. Při realizaci přípojky doporučujeme pořídit fotodokumentaci, která prokáže oddělení splaškových vod od dešťových!

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obracet na starostu Lumíra Měcha nebo místostarostu Michala Kubesu.

Shrnutí informací pro připojení domovní přípojky ve zkušebním provozu:

1. Od 1.2. 2023 je umožněno se připojit na kanalizační síť domovními přípojkami (zatím ve zkušebním provozu).

2. Pro připojení na kanalizační síť ve zkušebním provozu nepotřebujete zatím platný územní souhlas stavebního úřadu. Je nutné mít ovšem předem domluvený a odsouhlasený postup s projektantem, který ho následně projektově zkreslí a zajistí územní souhlas stavebního úřadu. Spoluobčané, kteří již mají územní souhlas popř. s projektantem vše domluveno, se tak mohou od 1.2. 2023 napojovat.

3. Připojení ke kanalizační síti je nutné ohlásit písemně na obecním úřadě městské části Komárov a Ing. Pavlíně Černohorské na odbor majetku Magistrátu města Opavy (mail.: pavlina.cernohorska@opava-city.cz, tel. 553756556). Formulář je v příloze.

4. Po dobu zkušebního provozu nebude vybíráno STOČNÉ. To se začne vybírat až po sepsání smlouvy mezi Vámi a společností SMVaK.

5. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci napojování domovní přípojky pro pozdější kontrolu rozdělení splaškových a dešťových vod.

6. Oddělení splaškových a dešťových vod bude do 1. 4. 2023 kontrolováno obecním úřadem městské části Komárov a následně po 1. 4. 2023 pracovníkem SMVaK.

Příloha: