Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Změny v dopravní obslužnosti (MHD) v době od 23.5. do 10.6.2022

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Z DŮVODU VÝSTAVBY KANALIZACE DOJDE VE DNECH 23.5. – 10.6.2022 KE ZJEDNOSMĚRNĚNÍ ULICE PODVIHOVSKÉ V ÚSEKU OD ULICE OSTRAVSKÉ PO KŘIŽOVATKU S  ULICÍ TOVÁRNÍ VE SMĚRU NA PODVIHOV. […]

Kanalizace – další postup

STRUČNÉ SHRNUTÍ DALŠÍHO POSTUPU PO VYBUDOVÁNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY NA VAŠEM POZEMKU PRO PŘIPOJENÍ K HLAVNÍMU KANALIZAČNÍMU ŘADU Oslovit projektanta, který navrhne trasu (bude vycházet z návrhu ing. Šebrleho, který s Vámi umístění šachty již konzultoval) a zajistí projektovou […]

Ukončení uzavírky ulice Dlouhé

Informujeme občany, že od pátku 18. března od 13.00 hodin je po uzavírce opět zprovozněna ulice Dlouhá pro veškerou dopravu. Autobusy MHD, linky č. 211 a č. 220 již jezdí v původní trase přes […]

Uzavírka ulice Dlouhé u křižovatky s ulicí Ostravskou

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

Z DŮVODU VÝSTAVBY KANALIZACE DOJDE VE DNECH 7.3. – 20.3.2022 K ÚPLNÉ UZAVÍRCE ULICE DLOUHÉ V ÚSEKU OD ULICE OSTRAVSKÉ PO KŘIŽOVATKU S  ULICÍ NA SPOJCE. Z TOHOTO DŮVODU […]

Harmonogram prací při výstavbě kanalizace na leden a únor 2022

Po krátké přestávce od 21. 12. 2021 do 9. 1. 2022 se znovu rozběhly práce v souvislosti s výstavbou kanalizace a ČOV.Zveřejňujeme následující zjednodušený popis prací, které budou následovat v průběhu ledna a února 2022, v závislosti […]

Upozornění na dobu připojení k nové splaškové kanalizaci

Dovolujeme si upozornit majitele nemovitostí, kteří se budou připojovat na novou splaškovou kanalizaci, že připojení bude možné až po kolaudaci čistírny odpadních vod a celého kanalizačního řadu. To se předpokládá nejdříve […]

Omezení MHD

Od pondělí 4.10.2021 do 29.10.2021 z důvodu pokračujících stavebních prací na obecní splaškové kanalizaci v Komárově (omezení vjezdu z Ostravské ulice na ulici Dlouhou) nebude linka 220 ve směru do Opavy […]

Oznámení zhotovitele o uzavírce silnice

Rádi bychom Vám tímto informovali o zahájení výkopových prací na provedení domovních přípojek na ulici Podvihovské. Z toho důvodu bude ulice Podvihovská od hranice křižovatky s ulicí  Dlouhou po konec obce ve směru […]

Kanalizace – výhled prací do konce roku 2021

Postup prací se může změnit v závislosti na okolnostech zjištěných při výstavbě kanalizace.

1. četa

Stoka A – II. část – ul. Podvihovská do konce října budou probíhat práce mezi křižovatkami s ul. Dlouhá […]

Kanalizace – postup prací

Od 16.8.2021 budou zahájeny práce v ulici Na Dolině od křižovatky s ul. Kravařovskou viz přiložená situce.

Zbylé pracovní čety budou kontinuálně pokračovat na rozestavěných stokách.

[…]