Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: info@komarov.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Harmonogram prací při výstavbě kanalizace na leden a únor 2022

Po krátké přestávce od 21. 12. 2021 do 9. 1. 2022 se znovu rozběhly práce v souvislosti s výstavbou kanalizace a ČOV.Zveřejňujeme následující zjednodušený popis prací, které budou následovat v průběhu ledna a února […]

Upozornění na dobu připojení k nové splaškové kanalizaci

Dovolujeme si upozornit majitele nemovitostí, kteří se budou připojovat na novou splaškovou kanalizaci, že připojení bude možné až po kolaudaci čistírny odpadních vod a celého kanalizačního řadu. To se […]

Omezení MHD

Od pondělí 4.10.2021 do 29.10.2021 z důvodu pokračujících stavebních prací na obecní splaškové kanalizaci v Komárově (omezení vjezdu z Ostravské ulice na ulici Dlouhou) nebude linka 220 ve směru do Opavy […]

Oznámení zhotovitele o uzavírce silnice

Rádi bychom Vám tímto informovali o zahájení výkopových prací na provedení domovních přípojek na ulici Podvihovské. Z toho důvodu bude ulice Podvihovská od hranice křižovatky s ulicí  Dlouhou po konec obce […]

Kanalizace – výhled prací do konce roku 2021

Postup prací se může změnit v závislosti na okolnostech zjištěných při výstavbě kanalizace.

1. četa

Stoka A – II. část – ul. Podvihovská do konce října budou probíhat práce mezi křižovatkami […]

Kanalizace – postup prací

Od 16.8.2021 budou zahájeny práce v ulici Na Dolině od křižovatky s ul. Kravařovskou viz přiložená situce.

Zbylé pracovní čety budou kontinuálně pokračovat na rozestavěných stokách.

[…]

Prodloužení uzavírky ulice Dlouhé

Dle oznámení zhotovitele kanalizace dojde k prodloužení  termínu úplné uzavírky ulice Dlouhé v Komárově.

Původní termín 7. 7. – 23. 7. 2021 je prodloužen do 31. 7. 2021.

Autobusové linky č. 220 a č. 211 pojedou  […]

Kanalizace – aktuální informace

22.6.2021 budou zahájeny práce na stoce AE (ul. Dlouhá) od místa označeného šipkou v přiložené situaci a budou pokračovat směrem ke kostelu.

[…]

Kanalizace – informace pro občany

Vážení majitelé nemovitostí,

v Komárově probíhá nová výstavba splaškové kanalizace. K tomuto je zapotřebí ověřit správnost zakreslení domovních přípojek kanalizace dotčených nemovitostí a prověřit technické možnosti napojení nemovitostí na nově […]

Uzavírky komunikací v Komárově z důvodu výstavby kanalizace

Přehled uzavírek komunikací v Komárově, které budou v období od 10.06.2021 do 31.12.2021 z důvodu výstavby nové splaškové kanalizace, naleznete v přílohách.

Přílohy priloha_916786680_0_1A779791_Rozhodnuti priloha_916786680_1_DZ_1_1_usek_Krizovatka_sil_III_4662_Dlouha_x_III_4661_Podvihovska_3SSZ2 priloha_916786680_2_DZ_2_2_12_usek_Omezeni_na_sil_III_4661_Podvihovska_Schema_B5_1_a_B62 priloha_916786680_3_DZ_3_13_22_usek_Omezeni_na_sil_III_4661_Podvihovska_Schema_B_5_12 priloha_916786680_4_DZ_4_23_usek_Jednosmerka_na_sil_III_4661_Podvihovska2 priloha_916786680_5_DZ_5_26_29_usek_Uzavirka_MK_Dlouha_a_schema_B_5_12 priloha_916786680_6_DZ_6_24_25_a_30_32_usek_Uzavirky_MK_Fibichova_Na_Konecne_Mala_Strana_U_Skoly_a_Dlouha2 priloha_916786680_7_DZ_7_33_a_34_usek_Uzavirka_MK_U_Splavu_Na_Doline_Kravarovska2 priloha_916786680_8_DZ_8_35_a_36_usek_Uzavirka_MK_Na_Doline_a_Na_Vrchovine2 […]