Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
E-mail: info@komarov.cz

Úřední hodiny
Pondělí a středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Důležité upozornění pro majitelé psů

V souvislosti s množícími se případy porušování stávající obecně závazné vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství , upozorňujeme majitelé psů na důsledném dodržování této vyhlášky.

Kontrolu dodržování povinností stanovených touto vyhláškou provádějí pracovníci odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy a strážníci Městské policie Opava.

Volný pohyb psů v Komárově je přípustný pouze na pozemku parc.č. 27