Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Revitalizace parku u základní školy

Na vybraných pozemcích v majetku MČ Opava-Komárov byla v průběhu května 2012 provedena tzv. Pasportizace zeleně. Jedná se o inventarizaci a klasifikaci stromů a keřů,  zhodnocení jejich zdravotního stavu, fyziologické vitality a dalších hodnotících ukazatelů.

Vybrané lokality, kterých se toto hodnocení týkalo:

– okolí Obecního úřadu

– prostor před hasičárnou, řeznictvím a obchodem

– okolí ulice Dlouhé od hospody Na Staré až před prostranství před kostelem

– park u školy

– oblast Na Spojce

Téměř všechny plochy (některé sice přes množství výhrad) byly uznány jako způsobilé a plnící svou funkci. Jediná plocha, která byla zpracovatelem studie Ing. Ondřejem Remešem označena jako nevyhovující je parčík u základní školy. Zde je 10 jehličnatých stromů, které jsou ve 4. věkovém stádiu, mají špatnou vitalitu a brání průniku světla do oken základní školy. S tím souvisí i neuspokojivý stav travního porostu, protože terén trávníku je hrbolatý a travní porost řídký. Navíc leží tento park v samotném centru, hned vedle kostela a školy, a v současné době dělá naší městské části spíše jen ostudu. Členové Zastupitelstva MČ Opava-Komárov se rozhodli tuto plochu revitalizovat, a proto oslovili firmu Okrasné školky z Oldřišova, aby vypracovala návrh, jak tuto nefunkční plochu znovu oživit.

Nová podoba parčíku je navržená tak, aby byla přitažlivá pro všechny věkové kategorie. Např. senioři zde najdou chvilku klidu na nových lavičkách, které budou ve stínu pod velkými buky. Myšleno je i na děti a v součinnosti s ředitelem školy p. Tomášem Weichtem je uvažováno o venkovní výuce na travnaté ploše. Pro tuto výuku je plánováno osadit park kmeny, které budou nahrazovat školní lavice.

Po nutném vykácení stromů (kromě dvou vzrostlých buků) dojde k zarovnání plochy, osetí nové trávy, výsadbě ozdobných stromů, keřů a trvalek a k výsadbě živého plotu. Poté bude doplněno několik laviček, odpadkových košů, případně dalšího mobiliáře.

Chápeme, že kácení stromů není pro nikoho příjemné, ale bohužel stávající stromy jsou v natolik špatném stavu a nebo jsou pro tuto lokalitu naprosto nevhodné, že je jejich odstranění nutné. Věříme, že se tyto úpravy setkají s pochopením občanů a nový parčík si najde své návštěvníky.

 

 

Zastupitelé MČ Opava-Komárov