Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Využijte příležitosti zasáhnout do podoby Územního plánu a spolupracujte na jeho budoucí podobě

V pondělí 13. srpna 2012  proběhla  v zasedacím sále Obecního domu v Komárově informativní schůzka s pracovníky Odboru hlavního architekta Statutárního města Opavy, kde jsme se seznámili s připravovaným konceptem nového územního plánu Opavy a možnostmi aktivní účasti v rámci veřejného projednávání.

Zde jsou nejdůležitější informace, které na této schůzce zazněly:

Veřejnost má již nyní, nad rámec zákonného projednávání, možnost informativního seznámení se s připravovaným konceptem nového Územního plánu Opavy v podobě hlavního výkresu a textové části na webových stránkách Magistrátu města Opavy http://www.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=53483 .

Zároveň je vystaven na odboru hlavního architekta a územního plánu, kde budou přítomni zástupci pořizovatele k podání informací. Tento odbor se nachází na Krnovské 71C.

Kdo může podat námitku a připomínku?

Připomínku může podat kdokoli. Námitku mohou podávat vlastníci plánem dotčených nemovitostí a také zástupce veřejnosti, pokud jej zmocní určitý počet občanů. Námitky musí magistrát „vyhodnotit“, vlastně podrobně zdůvodnit, proč je (ne)vzal v úvahu.

Veřejné projednání konceptu se uskuteční v úterý 2.10.2012 ve Sněmovním sále Minoritského kláštera, v Opavě.

K navrhovanému konceptu nového ÚP mohou občané podávat své připomínky a námitky 15 dnů ode dne veřejného projednání, t.j. do 17.října 2012.

 

Více informací naleznete ve veřejné vyhlášce umístěné na úřední desce