Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Otevřené radnice – beseda s občany

Otevřené radnice už jen 3x do roka 
Další beseda s občany proběhne počátkem října

Vedení opavské radnice začalo loni v únoru pořádat pravidelné besedy, v rámci kterých měli občané možnost diskutovat o nejrůznějších problémech spojených s chodem města. Besedy pod názvem Otevřená radnice probíhaly pravidelně každou první středu v měsíci vždy od 15.00 hodin v zasedací místnosti rady města na Hlásce. Aby se čelní představitelé města mohli lépe na jednotlivé otázky připravit a navíc přizvat také odborníky z jednotlivých oblastí, začaly se od září konat Otevřené radnice na předem připravená témata.

„Lidé měli možnost poslední čtyři měsíce loňského roku postupně diskutovat o práci městské policie, sociálních službách, dopravě a školství,“ uvedla tisková mluvčí radnice Lada Dobrovolná.

Zatímco prvních besed se zúčastnily desítky občanů, na několik posledních z nich jich přišla skutečně jen hrstka. Proto se vedení radnice rozhodlo omezit na tři Otevřené radnice ročně s tím, že budou mít občané opět možnost ptát se na otázky z jakékoliv oblasti života ve městě.

„ Na poslední tři Otevřené radnice nepřišlo nikdy více než 7 lidí, proto si myslím, že je opravdu škoda takto plýtvat časem vedoucích představitelů města, ale i úředníků, kteří byli připraveni na dotazy občanů odpovídat. Já osobně jsem Otevřené radnice moderovala, a musím říci, že se jich účastnili stále stejní občané, kteří navíc často pokládali stále stejné otázky,“ vysvětlila další důvody tohoto rozhodnutí Dobrovolná.

Redakce Hlásky vyzvala Opavany, aby napsali své náměty k diskusi na Otevřené radnici či jakékoliv návrhy na inovaci besed na adresu tohoto měsíčníku, ohlas však nepřišel ani jediný.

„I toto svědčí o tom, že by bylo zbytečné v budoucnu pořádat besedy každý měsíc, když o ně občané nemají zájem. Přesto jim možnost přijít se zeptat na cokoliv ponecháme, jen se sníží periodicita besed,“ doplnila Dobrovolná.