Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Zhodnocení I. fáze revitalizace parku u školy

Jak pokračují práce v parku u základní školy? Po vykácení stromů a keřů se celý prostor vyčistil (vysbíraly se zbytky větví a kořenů) a na místo se dostavila technika, která odfrézovala pařezy a zbytky kořenů. Poté se začal strojově urovnávat povrch a vykopaly se díry pro nové stromy a keře.

Jak bylo plánováno, zasadily se 3 okrasné třešně, několik ozdobných keřů, v prostoru studny je vytvořen záhon z nízkorostoucích keříků a po obvodu parku je zasazen živý plot v celkové délce cca 45 metrů. Nakonec došlo k finálnímu upravení povrchu a k založení trávníku výsevem.

Ještě v tomto roce dojde k vydláždění stání pro kontejnery na tříděný odpad. Další práce jsou plánovány na jaro a budou se týkat osazení laviček a umístění jednoduchých hracích prvků do prostoru parku.

A co bude se studnou? Plánuje se obložit ji umělým či přírodním kamenem a opravit nefunkční pumpu. Tu rozebral pan Antonín Dedek a pracuje na jejím zprovoznění.

 

Pozn. Na veškeré nově vysazené keře, stromy a trávník je zhotovitelem dána záruka, takže v případě umrznutí těchto rostlin během zimy, dojde na jaře k jejich novému vysazení na náklady zhotovitele.

 

Náklady:

Materiál (rostliny, travní osivo, mulčovací kůra, textilie, atd.)

– 22 940 Kč

Práce (frézování pařezů, urovnání povrchu, výsadba stromů, založení trávníku, atd.)

– 56 900 Kč

 

Svůj názor na obnovu parku můžete vyjádřit v anketě, která je umístěna na pravé straně webové stránky.

 

Jiří Bittner