Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Komárov, které se zabývalo finanční situací v Orelské jednotě Komárov

Dne 8. 11. 2012  proběhlo mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Komárov, které se zabývalo finanční situací v Orelské jednotě Komárov.

Orelská jednota Komárov se dostala do tíživé finanční situace a nebyla schopna splácet své závazky vůči dodavateli plynu a dodavateli elektřiny. Z toho důvodu byla Orlovna odpojena od dodávek plynu, což způsobilo problémy hlavně komárovské škole, která nemohla využívat tyto nevytápěné prostory pro své hodiny tělocviku. Po množících se stížnostech cvičenců, rodičů a následně i ředitele školy se do případu vložilo Zastupitelstvo MČ Komárov, které iniciovalo schůzku se starostou Orelské jednoty Komárov, s panem Večerkem.

Po vysvětlení situace p. Večerkem a po předložení účetních dokladů dospělo Zastupitelstvo MČ Komárov k jednoznačnému rozhodnutí, že finančně podpoří Orelskou jednotu Komárov pouze pod podmínkou, že dojde k razantní změně ve vedení této organizace, účetnictví a finanční hospodaření bude vedeno průhledně a v souladu s platnými předpisy a na kontrole hospodaření se bude podílet rovněž člen zastupitelstva ( zároveň člen Orelské jednoty ).

Na členské schůzi Orelské jednoty Komárov p. Večerek rezignoval na funkci starosty, nekandidoval na žádnou funkci a bylo zvoleno nové, zatím pouze dočasné vedení této organizace (po zaregistrování nových členů se počítá s p. Karlem Neuwirthem na funkci starosty). Podmínka Zastupitelstva MČ Komárov byla tedy splněna, a proto Zastupitelstvo na svém mimořádném zasedání schválilo dotaci Orelské jednotě Komárov ve výši 100 000 Kč na úhradu provozních nákladů za spotřebované energie.

V případě neposkytnutí dotace by zřejmě Orlovna zůstala celou zimu uzavřena, což by znemožnilo pořádání plesů a veškerý kulturní život v naší městské části by se téměř zastavil. Také pro komárovskou školu by uzavření přineslo velké komplikace při zajištění povinné výuky tělocviku nemluvě o tom, že Orlovnu využívá ke sportování řada dalších občanů Komárova. Existovala ještě možnost zrušit Orelskou jednotu Komárov a převést Orlovnu a přilehlé pozemky pod Orelskou jednotu Opava, ale to bylo velmi negativně vnímáno zastupiteli, občany a také některými členy Orelské jednoty Komárov, protože by tento převod mohl ovlivnit podmínky využívání Orlovny komárovskými občany.

Zastupitelé MČ Komárov