Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Poplatky za komunální odpad nepodraží

Poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se v roce 2013 nebudou navyšovat.

„Obyvatelé Opavy za komunální odpad zaplatí stejně jako v předešlém roce 396 korun, od poplatku jsou osvobozeny děti do tří let“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Marie Vavrečková. Pokud by přitom Opavané měli hradit skutečné náklady, které  v souvislosti s tříděním a svozem  komunálního odpadu vynaloží město, pak by jeden občan zaplatil ročně částku 884,- Kč. Občané tedy reálně platí pouze 45% nákladů.

Poplatek za komunální odpad zahrnuje náklady na provoz sběrných míst, zajištění svozu vytříděných složek komunálního odpadu a jejich dotřídění na třídicí lince a náklady na svoz a odstranění zbytkového netříděného komunálního odpadu.  To znamená, že například na svoz odpadu z odpadkových košů rozmístěných po městě, na svoz odpadu ze zeleně v rámci jarního a podzimního úklidu a na odklízení černých skládek vynaloží město ještě další finanční prostředky, které v poplatku za komunální odpad  vůbec nejsou započítány.

 

Zdroj: www.opava-city.cz