Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Jak jsme se sečetli, aneb Komárov očima statistika.

Ve zhruba desetiletých intervalech probíhá na celém území státu sčítání lidu, domů a bytů.

Na našem území se soupisy obyvatel nebo některých vybraných skupin obyvatelstva uskutečnily již ve středověku. V historii byly prováděny především k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku tedy zahrnovaly pouze část populace. Zdokonalení soupisů obyvatelstva u nás i v Evropě pak souviselo s nástupem absolutismu a s rozvojem státního aparátu. Rokem 1869 začíná období tzv. „moderních sčítání“ vyznačujících se dodržováním hlavních zásad vytyčených mezinárodními statistickými kongresy a na podkladě konkrétní zákonné normy. Na sčítání v Rakousku-Uhersku pak navazují sčítání v době první republiky a postupně i další sčítání prováděná až do dnešní doby. Zatím poslední sčítání lidu, domů a bytů se konalo v roce 2011.

Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. S podrobnými výsledky sčítání se můžeme seznámit na webových stránkách www.ostrava.czso.cz.

Základní výsledky sčítání týkající se naší městské části Komárova dokumentuje následující přehled.

Sídelní jednotka Obyvatelé zde obvykle bydlící Obyvatelé s trvalým pobytem Celkový počet domů Počet trvale obydlených domů Celkový počet bytů Počet trvale obydlených bytů
Komárov I 981 991 213 204 411 370
Komárov II 27 30 9 8 12 10
Kravařov 225 227 73 67 98 84
Kylešovická osada 157 123 29 28 58 48
Podhoří 1 0 1 1 1 1
Komárov celkem 1391 1371 325 308 580 513

 

Z podrobnějších výsledků sčítání lidu (situace z roku 2011) formou víte, že:

  • v Komárově žije o 37 více žen jak mužů?
  • 48 % mužů je ženatých a 46 % žen vdaných?
  • 97 žen je ovdovělých, zatímco vdovců je jen 20?
  • z obyvatelstva 15-letého a staršího (1 205 obyvatel) je 425 vyučených popř. se středním vzděláním bez maturity a 351 obyvatel s maturitou? Vysokoškolské vzdělání má 123 obyvatel, ale 6 obyvatel nemá ani vzdělání základní?
  • mezi námi žije 45 obyvatel starších 80 let, z toho jen 15 mužů?
  • většina obyvatel se hlásí k české národnosti, ale 60 obyvatel se cítí spíše moraváky?
  • přes 43 % obyvatel na otázku náboženského vyznání neodpovědělo? Z těch co se vyjádřilo je přesná polovina věřících?  Z věřících se pak 279 obyvatel hlásí k římskokatolické církvi a 81 se nehlásí k žádné církvi či náboženské společnosti?
  • zhruba polovina obyvatel je ekonomicky aktivní? Z ekonomicky neaktivních je 311 nepracujících důchodců a 216 žáků a studentů?
  • 418 obyvatel vyjíždějí z městské části do zaměstnání nebo školy? Z toho 127 obyvatel má práci nebo školu mimo město Opavu, 7 obyvatel mimo MS kraj a dalších 7 v zahraničí?
  • z celkového počtu 546 hospodařících domácností je 367 domácností rodinných a 149 domácností jednotlivců?

 

 

Ing. Jaromír Kartous

Český statistický úřad