Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Opavané se budou moci zapojit do e-Aukce pro domácnosti. Získají tak možnost snížit náklady za energie.

Sdružení poptávky za co nejvíce domácností a využití elektronické aukce. To je možnost, jak pomoci snížit běžné náklady každého z nás. Vedení města se rozhodlo nabídnout tuto službu svým občanům.

Co je elektronická aukce?

Jedná se v podstatě o elektronickou dražbu, ve které dodavatelé přes internet snižují své nabídky a snaží se tak získat skupinu klientů. Výhodou tohoto způsobu nakupování je průhlednost celého průběhu nákupu a navíc fakt, že dodavatelé o svého klienta férově soutěží.

Města a obce dnes už celkem běžně elektronické aukce využívají právě k nákupu dodávek elektřiny a zemního plynu pro své organizace. Podobná služba pro občany však v České republice donedávna chyběla. Na konci roku však starosta města Říčany Vladimír Kořen zajistil tuto možnost pro obyvatele města. Od začátku ledna do poloviny února tak občané mohli přijít na kontaktní místo, kde zástupci firmy, která e-Aukci pořádala, občanům vysvětlovali, v čem spočívá princip celé aukce a jaké podklady je třeba předat, aby mohli být do aukce zařazeni.

Naším cílem bylo dát dohromady co největší počet domácností a spojit tak poptávku na dodávky elektřiny a zemního plynu do většího celku. Tento balíček zákazníků pak šel do elektronické aukce společně. Podařilo se nám něco, čemu jsme ani sami nevěřili. V prvé řadě nás překvapilo, že se spojilo přes 500 domácností, které tak daly dohromady objem 27 milionů korun. To je už velmi slušný balík, o který pak samozřejmě dodavatelé projevili zájem,“ uvedl po aukci starosta města Říčany Vladimír Kořen, a dodal, že úspora ve výši 7 milionů korun, které v aukci bylo dosaženo, vyvolala absolutní nadšení.

„Domácnosti odebírají nižší objemy energií, jsou tak oproti třeba firmám v nevýhodě. Mají horší vyjednávací pozici. Podaří-li se však sdružit více domácností dohromady, je to pro dodavatele natolik zajímavý objem poptávky, aby mohli nabídnout výhodnější ceny. Čím více domácností se zapojí, tím větší úspory je možné dosáhnout,“ uvádí Vítězslav Grygar ředitel společnosti eCENTRE, která aukci pro domácnosti v Otrokovicích bude zajišťovat.

Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti i bytová sdružení. Pořádající firma je pak všechny sdruží, stanoví přesné podmínky, které musejí dodavatelé dodržet, a osloví všechny dodavatele energií na trhu, aby o „balík“ domácností soutěžili v on-line elektronické aukci.

Tento způsob nákupu je výhodný jak pro občany, tak i pro dodavatele, kteří tímto způsobem mohou získat celou skupinu nových zákazníků.

Pro lidi je tato služba úplně ZDARMA.

 „Naším cílem je dát dohromady co největší počet domácností a spojit tak poptávku na dodávky elektřiny a zemního plynu do většího celku. Platí přitom, že čím větší bude objem takové zakázky, tím větší by měla být i konečná úspora,“uvedl  náměstek primátora Dalibor Halátek

Součástí celé služby je administrativní servis, což znamená, že veškeré podmínky smlouvy za jednotlivé občany vyřídí s vítězem e-aukce, právě pořadatelská společnost eCentre, a. s. Služba je pro občany zdarma – neplatí žádné poplatky za zprostředkování. „Navíc v případě, že by vysoutěžená cena byla vyšší než ta, kterou platí v současné době, pak samozřejmě smlouvu tato domácnost nemusí podepisovat a dále bude energie odebírat podle stávajících podmínek,“ vysvětluje Dalibor Halátek.

Činnost pořadatelské firmy je hrazena z předem stanovených aukčních poplatků pro dodavatele, který zvítězí v e-Aukci a získá tak celé portfolio nových klientů.

Veškeré informace občané získají na Kontaktním místě

Chtějí-li se občané zapojit do e-Aukce, je třeba:

 • uzavřít smlouvu s pořadatelskou společností eCENTRE, a.s. (kde se doplňuje například spojovací číslo SIPO apod.)
 • přinést kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny / zemního plynu, včetně všech dodatků a všeobecných obchodních podmínek
 • přinést kopii ročního vyúčtování energií

Veškeré dotazy občanům zodpoví zástupce společnosti eCENTRE Petr Skalický, a to na Kontaktním místě, které bude otevřeno v prostorách Radnice Statutárního města Opavy od 6. 5. 2013 každé pondělí a středu od 14.00 do 18.00 hod.Uzávěrka přebírání podkladů do  e-aukce pro občany města Opavy je 29. 5. 2013.

Stručné informace:

Chtějí-li se občané zapojit do e-Aukce, je třeba:

 • uzavřít smlouvu s pořadatelskou společností eCENTRE, a.s. (kde se doplňuje například spojovací číslo SIPO apod.)
 • přinést kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny / zemního plynu, včetně všech dodatků a všeobecných obchodních podmínek
 • přinést kopii ročního vyúčtování energií

Upozorňujeme, že podklady není možné zasílat e-mailem. Veškeré podklady je nutné předat v tištěné podobě, tedy osobně na Kontaktním místě,

Kontaktní místo bude otevřeno:

 • v prostorách Radnice Statutárního města Opavy
 • od 6. 5. 2013 každé pondělí a středu od 14.00 do 18.00 hod.
 • Uzávěrka přebírání podkladů do první e-aukce pro občany města Opavy je 29. 5. 2013.

Kontakt na zástupce společnosti eCENTRE:

 • Petr Skalický, T: +420 775 734 203

Kontakt pro média:

 • Alice Mazurková, T: +420 734 380 54

Zdroj: www.opava-city.cz