Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Řidiči pozor – změna místní úpravy provozu na ulici Podvihovská

Umístěním Depa České Pošty do prostor bývalé firmy Balakom, došlo k výraznému zvýšení dopravní zátěže na Podvihovské ulici. Problémy nezpůsobují pouze automobily rozvážející poštu, ale i na různých místech parkující osobní automobily zaměstnanců. Navíc samotný vjezd do prostor patřících České Poště je přímo naproti Mateřské školy. Celý úsek se stává velice nepřehledným, a proto s důrazem na bezpečnost dětí (a všech občanů), navrhlo Zastupitelstvo MČ Komárov ve spolupráci s Odborem dopravy Magistrátu města Opavy úpravu místního dopravního značení.

 

V minulém týdnu tedy došlo k osazení nových dopravních značek, které zakazují stání v úseku křižovatek Podvihovská – Tovární až Podvihovská – Dlouhá a v druhém směru v úseku křižovatek Podvihovská – Požárnická až Podvihovská – Tovární. Ve výše uvedených místech je také omezena rychlost, a to na 30 km/h.

 

Věříme, že tato opatření přispějí k přehlednosti a ke zvýšení bezpečnosti v daném úseku.