Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Aktualizace strategického plánu – dotazník pro občany města

V rámci projektu Aktualizace strategického plánu a řízení rizik Statutárního města Opavy realizovaného ve spolupráci se společnosti MVS Projekt, s. r. o., připravilo město krátké dotazníkové šetření. Jeho výsledky poslouží jako podklady pro aktualizaci stávajícího dokumentu s názvem Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy na období 2008 až 2020.

„Rádi bychom proto občany požádali o vyplnění tohoto anonymního dotazníku, jehož cílem je hodnocení spokojenosti s vybranými oblastmi fungování města a navržení prioritních oblastí rozvoje,“ říká náměstek primátora Dalibor Halátek.

Dotazník, který je připraven v elektronické podobě, lze jednoduše vyplnit v aplikaci Google Form na tomto odkaze.

Aplikace Google Form provozovaná společností Google neumožňuje dohledat realizátorům tohoto šetření IP adresy počítačů respondentů.

Termín pro vyplňování dotazníku je stanoven do 31. 7. 2013.

V případě dotazů kontaktujte pracovníky Odboru rozvoje města a strategického plánování e- mail: rozvoj@opava-city.cz.