Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Do konce května je nutné uhradit poplatek za komunální odpad

Stejně jako každý rok i letos budou na začátku května zasílány do domácností složenky na zaplacení poplatku za komunální odpad. Poplatek, jehož výše je stejná jako v loňském roce, tedy 396 korun za osobu, nově platí také cizinci s přechodným pobytem, osoby, jimž byla udělena mezinárodní ochrana, a majitelé nemovitosti, v níž není k trvalému pobytu nahlášena ani jedna fyzická osoba. Od poplatku jsou osvobozeny děti do tří let věku.

Uhradu je možné provést  těmito způsoby:

1/ Hotovostní platbou na pokladnách magistrátu (Horní náměstí nebo Krnovská)

2/ Složenkou na kterékoliv poště

3/ Bezhotovostním převodem na účet města (č.ú.: 1025016070/5500) vedený u Raiffeisenbank (nutno uvést variabilní symbol).

Poplatek se platí jednorázově a je splatný ke dni 31. května 2013.

  1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem
  2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.