Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Informace o oznámení záměru „Přeložka silnice II/461 (Jižní obchvat – dokončení)“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný správní úřad dle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 17.05.2013 oznámení zpracované podle přílohy č. 3 zákona k záměru
„Přeložka silnice II/461 (Jižní obchvat – dokončení)“

Informace o oznámení naleznete na elektronické úřední desce.

Veškeré informace i s textovou části naleznete ZDE.