Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Z činnosti klubu důchodců v Komárově

Klub důchodců pokračuje v pravidelných schůzkách vždy první úterý v měsíci i po zimním období. V požární zbrojnici se schází v průměru 15-20 seniorů, kteří se domlouvají na společných akcích.
Rádi jsme přijali pozvání místní skupiny OREL na krásné setkání u příležitosti vystoupení cimbálové muziky LŠU Opava a folklórního souboru Úsměv při SVČ Opava, které bylo pěkným zpestřením při dlouhém čekání na teplé jarní dny. V květnu mezi nás znovu zavítaly děti z Křesťanské mateřské školky v Opavě s vystoupením a gratulací ke Dni matek. Poděkování za tuto nabídku patří pí. Marušce Kostelné a jejím kolegyním, které s velkou pílí a trpělivostí nacvičily a předvedly s těmi nejmenšími veselé pásmo písniček, říkanek a tanečků.
Se členy Orla jsme byli i u tradičního smažení vajec na hřišti za Orlovnou. 21.5.2013 jsme měli první letošní turistickou vycházku na Hradec n.M.
Pod patronací starosty MČ připravujeme druhý společný autobusový výlet, tentokráte s trasou Rožnov p. Radhoštěm, Hukvaldy a s temínem 10.9.2013.
Máte-li zájem jet s námi, hlaste se u pí. Liby Adamčíkové.
Je třeba se zmínit o tom, že klub důchodců ve spolupráci se zastupiteli MČ chtějí připravit nejen pro seniory přednášku mluvčího PČR por. Bc. René Černo-horského na aktuální témata z policejní problematiky – např. prodejní akce, prevence apod. O termínu konání Vás budeme včas informovat.

Červnová schůzka byla poslední před prázdninovou přestávkou, pokračujeme 3.9.2013 v 15.00 hod. v hasičské zbrojnici.

Přejeme všem krásné letní dny !!!