Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Dopravní informace

Aktuální informace zásadních změn dopravního značení, uzávěr silnic, místních komunikací (MK) na území města Opavy a v rámci správního obvodu Magistrátu města Opavy

Uzavírky:                        

 sil. III/4666 ul. Hájecká – v úseku mezi obcemi Hrabyně a Háj ve Slezsku – úplná uzávěra silnice z důvodu provádění stavebních prací při přemostění této silnice novou sil. I/11 Opava – Ostrava v km 1,040 /úsek cca 200m za zástavbou obce Hrabyně/.

Termín: od 1.2.2013 – 30.11.2013

– MK ul. Boženy Němcové v Opavě – úplná uzávěra komunikace /Mimo dopravní obsluhy/ z důvodu pokládky nové kanalizace a následné celkové rekonstrukce povrchu vozovky.

Termín: 2.4.2013 – 30.9.2013

– MK ul.: Pekařská, Štefánikova, Na Pastvisku v Opavě – částečné omezení provozu z důvodu provádění stavebních prací  – Revitalizace sídliště Kateřinky – západ.

Termín: 11.5.2013 – 31.8.2013

 

– MK ul. Lazecká  Opava–Podvihov – úplná uzávěra z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce vodovodního řadu. Objízdná trasa vedena po místních komunikacích.

Termín: 1.7.2013 – 31.8.2013

– sil. I/11 v Opavě-Komárov – uzavírka jednoho jízdního pruhu na dobu nezbytně nutnou z důvodu opravy silnice před lávkou pro pěší vedoucí do Velkých Hoštic – zpevnění krajnice od řeky Opavy. Provoz veden obousměrně v druhém jízdním pruhu a řízen SSZ /semafory/.

Termín: 22.7.2013 – 20.9.2013

 

Další informace:

– sil. I/11 /ul. Ostravská/ Opava-Komárov – křižovatka s MK ul. Dlouhá a zadní vjezd „TEVA“ – částečná uzávěra silnice z důvodu výstavby světelně řízené křižovatky /SSZ/. Uzavírka jednoho jízdního pruhu, provoz veden v druhém jízdním pruhu a usměrňován dopravním značením.

Termín: 5.8.2013 – 20.9.2013

 

– sil. III/4664 Mokré Lazce – částečná uzávěra silnice /cca 65m za křižovatkou se sil. I/11/ z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce sil. propustku. Provoz bude veden v druhém jízdním pruhu a řízen dopravním značením.

Termín: 10.8.2013 – 20.8.2013

 

– sil. II/467 Kravaře /ve směru na Štítinu/ – úplná uzávěra silnice z důvodu konání kulturní akce – pouť sv. Bartoloměje „Kravařský odpust“. Objízdná trasa vedena z Kravař po sil. I/56 směr Opava, zde po sil. I/11 směr Komárov, N. Sedlice a zde zpět na sil. II/467 do Štítiny a Kravař.

Termín:  23.8.2013 /8,00hod./ – 27.8.2013 /03,00hod./

 

– sil. III/01130 ul. Rolnická v Opavě v úseku mezi ul. U Cukrovaru a ul. Mostní – omezení provozu z důvodu provádění stavebních prací – oprava živičného povrchu vozovky /frézování a následná pokládka nového povrchu/. Provoz řízen poučenými osobami prováděcí stavební firmy ALPINE a dopravním značením.

Termín: 30.7.2013 – 13.8.2013

 

– MK ul. Žerotínova v Opavě – úplná uzávěra komunikace z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce kanalizace. Pracovní úsek vždy max. 50m. Objízdná trasa značena po místních komunikacích.

Termín: 1.8.2013 – 5.9.2013

 

– MK ul. Žižkova v Opavě – úplná uzávěra komunikace z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce kanalizace. Pracovní úsek vždy max. 50m. Objízdná trasa vedena po místních komunikacích.

Termín: 15.8.2013 – 5.9.2013

 

– sil. II/464 ul. Bílovecká v Opavě – částečná uzávěra silnice v místě železničního přejezdu Opava – Hradec nad Mor. z důvodu opravy žel. přejezdu v záruční době. Provoz veden v druhém jízdním pruhu.

Termín: 5.8.2013  7,00hod. – 12,00hod – 1 polovina přejezdu

12,00hod. – 16,00hod – 2 polovina přejezdu

 

– MK ul. Partyzánská v Opavě – částečná uzávěra komunikace z důvodu provádění stavebních prací – stavba zvýšeného přechodu pro chodce. Provoz bude veden v druhém jízdním pruhu a řízen dopravním značením.

Termín: 30.7.2013 – 18.8.2013

sil. III/4606 v obci Slavkov – omezení provozu z důvodu provádění stavebních prací při rekonstrukci chodníku v úseku od ul. Hřbitovní po místní OÚ. Provoz v dotčeném úseku usměrňován dopravním značením.

Termín: 29.7.2013 – 31.8.2013