Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Cena poplatku za komunální odpad se nezvýší

Od poplatku budou nově osvobozeny osoby v ústavní péči

Poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se v roce 2014 nebudou navyšovat.

Obyvatelé Opavy za komunální odpad zaplatí stejně jako v předešlých letech, tedy 396 korun, od poplatku jsou osvobozeny děti do tří let,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Marie Vavrečková. Nově budou od poplatků osvobozeny také fyzické osoby, které jsou na základě  rozhodnutí soudu umístěny v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy či zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Bohužel se například stává, že rodiče nehradí poplatky za odpad za své děti, které žijí v dětských domovech či jiných zařízeních ústavní výchovy. Tyto děti pak, ačkoliv situaci samy nezavinily, vstupují do dospělosti s dluhem vůči městu. Právě tomu by mělo nové znění vyhlášky, kterou odsouhlasili zastupitelé, zabránit,  osvětlila novum navrhovatelka této změny první náměstkyně primátora Pavla Brady.

Pokud by Opavané měli hradit skutečné náklady, které v souvislosti s tříděním a svozem komunálního odpadu vynaloží město, pak by jeden občan zaplatil ročně částku 879,- Kč.

Poplatek za komunální odpad zahrnuje náklady na provoz sběrných míst, zajištění svozu vytříděných složek komunálního odpadu a jejich dotřídění na třídicí lince a náklady na svoz a odstranění zbytkového netříděného komunálního odpadu. To znamená, že například na svoz odpadu z odpadkových košů rozmístěných po městě, na svoz odpadu ze zeleně v rámci jarního a podzimního úklidu a na odklízení černých skládek vynaloží město ještě další finanční prostředky, které v poplatku za komunální odpad vůbec nejsou započítány.

Opava patří v České republice ve své kategorii podle velikosti a počtu obyvatel  k městům s vůbec nejnižším poplatkem. Například v Karviné a ve Zlíně platí lidé ročně 500 Kč, ve Frýdku – Místku 492,- Kč,  V Havířově 552,-Kč, v Kladně 600,-Kč, v Přerově 650 Kč a v Jihlavě a Českých Budějovicích 680,- Kč.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí

Publikováno dne 30.12.2013