Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Nezapomeňte uhradit poplatek za psa

Do 31. března je nutné uhradit poplatek za psa za letošní kalendář­ního rok. Sazba poplatku byla vyhláškou stanovena na 600,-Kč za jednoho psa a za každého dalšího 900,-Kč. Základní sazba pro důchodce je o mnoho nižší, lidé pobírající jakýkoliv druh důchodu / starobní, invalidní, vdovský, vdovecký či sirotčí/ zaplatí za svého domácího mazlíčka pouze 200,-Kč, pokud mají psů více, pak za každého dalšího 300,- Kč.

Jestliže občan žádá jako důchodce o slevu v rámci poplatku za psa, pak je nutné, aby skutečnost, že je v důchodu, doložil. Pracovníci magistrátu proto požadují důchodový výměr a tento důchod musí být jediným zdrojem příjmů. Údaje, které občan nechce zveřejňovat a které jsou pro tyto účely nedůležité / např. finanční částku, kterou pobírá /, je možné začernit. Další možností je vyžádat si na Krnovské ulici na Okresní správě sociálního zabezpečení potvrzení pouze o tom, že je daný občan poživatelem důchodu a tento doklad, který neobsahuje žádné další osobní údaje, pak při žádosti o slevu z poplatku za psa odevzdat na magistrátě.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postiže­ním, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní práv

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek .