Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

ZÁPIS MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

MŠ KOMÁROV, MŠ PODVIHOV, MŠ NOVÉ SEDLICE
ve dnech 29.4. – 30.4. 2014 od 8.00 do 16.00 hod.

K zápisu 2014/15 je třeba doložit:

Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
Rodný list dítěte
Průkaz zdravotní pojišťovny
Žádost o přijetí v předškolním vzdělávání s vyjádřením lékaře o očkování dítěte (dle zákona 258-2000 Sb. §50 a škol. zákona § 34)
K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
www.zskomarov.cz najdete zde informace k zápisu i s přihláškou

 

Našim dětem nabízíme:
 Adaptační program před vstupem do MŠ
 Škola v přírodě
 Logopedická prevence a Školní logoped
 Ekologické zaměření
 Angličtina a kroužek Anglického jazyka
 Předškolák – kroužek v ZŠ
 Bruslení na zimním stadionu v Opavě
 Lyžařský výcvik
 Gymnastika v mateřské škole
 Plavecký výcvik v Opavě
 Projekt městské policie „Pes Korálek“
 Projekt „Odemykám 1. třídu“

Pracujeme podle vlastního ŠVP PV SE ZVÍŘÁTKY DO POHÁDKY
s ekologickým zaměřením.