Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Komárovská cyklostezka se bude realizovat i díky Tevě

Zástupci města Opavy a společnosti Teva Czech Industries, s. r. o, podepsali v úterý 24. června smlouvu o poskytnutí finančního daru. Jedná o 2 miliony korun, které tato farmaceutická společnost poskytne na vybudování cyklostezky s chodníkem na ulici Ostravská v městské části Opava-Komárov, konkrétně prvního úseků od vjezdu u ulice U Černého mlýna až k železničnímu přejezdu u Tevy.

O zbudování komárovské cyklostezky se jedná více než 8 let. Především vykoupení pozemků, po kterých cyklostezka povede, nás stálo obrovské úsilí. Nejen, že si soukromí vlastníci kladli nejrůznější požadavky, ale mnozí z nich žijí v cizině a jednání opravdu nebyla lehká. Proto se přípravy neustále oddalovaly, nakonec jsme ale vše dotáhli do zdárného konce,“ řekl náměstek primátora Daniel Žídek a dodal: „Bez finančního zapojení Tevy by se ale realizace s největší pravděpodobností opět odložila. Dar této společnosti městu nejen pomůže pokrýt celkovou částku potřebnou na tuto investici, ale byl i velkým impulsem pro vedení města, aby se realizace právě nyní nastartovala.“

Cyklostezku bude tvořit třímetrový pruh zámkové dlažby, polovina z něj bude určena pro pěší, polovina pro cyklisty.

Teva se dlouhodobě snaží o zvyšování bezpečnosti práce u svých zaměstnanců. Jedním z rizik, kterým jsou každodenně vystavováni, jsou jejich cesty do práce na kole. Všichni Opavané, a nejen oni, znají složitou dopravní situaci na silnici mezi Opavou a Ostravou. Proto, když naši firmu oslovil pan náměstek Žídek a požádal nás o účast na přípravě cyklostezky mezi Opavou a Komárovem, nebylo naše rozhodování nijak složité. Navíc jsme rádi, že můžeme udělat něco i pro ostatní obyvatele blízkého okolí. Těšíme se na podobné příležitosti spolupráce města a naší Tevy. Jistě se najdou a výsledky budou sloužit nám všem,“ uvedl jednatel společnosti Teva Czech Industries Luboš Roder.

V budoucnu by měly být vybudovány ještě další dva úseky cyklostezky. Ve druhé etapě by měla navázat od ulice U Černého mlýna a vést až ke spojce směrem na Kylešovice, ve třetí pak až k supermarketu Globus.

Předběžná cena na vybudování prvních dvou etap cyklostezky, která má délku cca 1,2 km, se odhaduje na 10 milionů korun. Město se při přijetí daru od firmy Teva zavázalo, že předloží nejpozději do 31. prosince 2014 platné stavební povolení, samotný první úsek cyklostezky pak dokončí v termínu do 30. června následujícího roku.

Kdy se bude realizovat druhá a třetí etapa, už bude na rozhodnutí dalšího vedení města. Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí je nyní zpracována pro první a druhý úsek.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí

Na fotografii zleva: Lubomír Roder, jednatel a ředitel org. jednotky TAPI-CZ, Marek Wójcikowski, jednatel a generální ředitel Teva Czech Industries s.r.o., Zdeněk Jirásek, primátor statutárního města Opavy, Daniel Žídek, náměstek primátora SMO

Komárovská cyklostezka se bude realizovat i díky Tevě

 

Zdroj : www.opava-city.cz