Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
E-mail: info@komarov.cz

Úřední hodiny
Pondělí a středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

ZMČ Komárov – oznámení o stanovení počtu členů ZMČ pro volební období 2014 – 2018

ZASTUPITELSTVO
MĚSTSKÉ ČÁSTI KOMÁROV
stanovilo na svém 41. zasedání konaném dne 2. června 2014 pod
číslem usnesení 8/41 ZMČ 14 v souladu s ustanovením § 67 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, počet zastupitelů Městské
části Komárov pro volební období r. 2014 – 2018 na 11 členů.

 

Oznámení.