Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Město vyhlašuje granty z oblasti kultury, sportu a životního prostředí

Zastupitelé schválili grantové okruhy pro rok 2015. Zájemci mohou své žádosti zasílat do 26. ledna včetně.

O finanční podporu v oblasti kultury je možno zažádat ve čtyřech grantových programech – Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže, Podpora kulturních akcí ve městě, Ediční činnost a Reprezentace města.

Ve sportovním grantovém okruhu jsou zařazeny dva programy Podpora sportovních akcí a Pravidelná sportovní činnost, která je určena na podporu dětí a mládeže od 6 do 19 let, a to poukázkovým systémem.  O grant ve sportovní činnosti mohou požádat pouze občanská sdružení se sídlem na území města, jež mají ve svých stanovách uvedenou sportovní činnost jako hlavní a vykonávají ji na území statutárního města Opavy alespoň 2 roky k datu podání žádosti. Organizace, které jsou podpořeny přímo z rozpočtu města, si mohou zažádat o finanční podporu pouze v programu Podpora sportovních akcí.

Grantové programy týkající se životního prostředí a environmentální výchovy jsou letos tři – Podpora akcí a aktivit EVVO, Podpora činnosti neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí a Podpora opatření ve prospěch životního prostředí. Jejich cílem je podpořit nejen environmentální, osvětové či vzdělávací aktivity a akce v Opavě, ale také činnost neziskových organizací, které jsou zaměřeny na ochranu životního prostředí a EVVO.

Formuláře s podmínkami grantových okruhů naleznou uchazeči na webu města.