Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Návrh rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2015

Vážení občané,

v souladu s §2, odst. 1, a §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, §84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění  vám předkládám Návrh rozpočtu statutárního města Opava na rok 2015.

Materiál obsahuje několik odkazů k jednotlivým bodům.

Komentář k rozpočtu na rok 2015, v jehož textu jsou odkazy na jednotlivé přílohy:

  1. návrh rozpočtu na rok 2015
  2. příjmy a výdaje 2015 (členění příjmů a výdajů na jednotlivých listech)
  3. daňové příjmy 2009 – 2014 ke dni 31. 10. 2014
  4. přehled úvěrů SMO
  5. podíl městských částí dle daňových příjmů pro rok 2014

„Návrh rozpočtu Statutárního města Opava na rok 2015“ Rada statutárního města Opavy schválila na svém zasedání dne 26. 11. 2014  a definitivně o něm rozhodne Zastupitelstvo statutárního města Opavy dne 15. 12. 2014.

Své dotazy a připomínky můžete uplatnit písemně k rukám vedoucího finančního a rozpočtového odboruIng. Miroslava Drösslera nebo vedoucí oddělení rozpočtu Ing. Lenky Grigarové do 12. 12. 2014 nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva dne 15. 12. 2014.

K zasílání dotazů můžete rovněž využít e-mailovou adresu rozpocet@opava-city.cz.

S pozdravem

Bc. Martin Víteček
primátor
Statutární město Opava