Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Tříkrálová sbírka 2015 proběhne 1. – 13. ledna 2015

Charita Opava se na nás opětovně obrátila s prosbou o pomoc při organizaci Tříkrálové sbírky. Rozhodli jsme se vyjít vstříc a tuto tradici zachovat. Počátkem ledna 2015 nás tak navštíví v našich domácnostech koledníci pro Tříkrálovou sbírku. Ta proběhne ve dnech 1. – 13. ledna 2015. Skupinky Tří králů budou vždy doprovázeni osobou starší patnácti let s průkazkou a řádně zapečetěnou pokladničkou. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2015 bude určen k pořízení automobilu, který bude rozvážet kompenzační pomůcky pro zdravotně postižené občany a seniory, zakoupení zdravotnického materiálu pro mobilní hospic „Pokojný přístav“. Dále na rekonstrukci prostor pro rozšíření služeb pro duševně nemocné a na činnost střediska „Neškola“. V předchozím roce byla vybrána v Komárově v rámci Tříkrálové sbírky částka cca 29 tisíc korun. Vedení Charity vyjádřilo srdečné poděkování, které patří všem komárovským dárcům, kteří sbírku podpořili. K poděkování se připojuje i zastupitelstvo MČ Komárov a věříme v podporu a vstřícnost také při lednové sbírce. Zastupitelstvo MČ Komárov