Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Pozvánka na veřejné projednávání části plánu mobility

Práce na plánu mobility se přehoupla do nejdůležitější návrhové části, která vznikne na základě veřejné diskuse na webu www.mobilita-opava.cz a na veřejných diskusích na přelomu února a března. Cílem plánu je zastavit úbytek obyvatel, kteří se stěhují z Opavy dále do regionu. Souhrnným tématem je ochrana obytné funkce, jelikož při naplnění trendu bude automobilová doprava ve městě dále růst i přes realizaci všech obchvatů. Ty odlehčení dopravy v centru nepřinesou. Proto jsou plošně navrženy zóny 30, bez kterých dojde k degradaci obytné funkce města. Vyšší míra podpory a využívání bezpečné pěší a cyklistické dopravy, kvalitní veřejné dopravy a ohleduplnost mezi účastníky provozu jsou jediným východiskem.

V plánu je několik veřejných projednávání, na kterých budou předloženy k diskusi navržené dopravní stavby vedoucí ke zlepšení dopravní situace ve městě.

Projednání se uskuteční od 16:30 hod.:

23. 2. – ZŠ Opava, Šrámkova 4
24. 2. – ZŠ T.G. Masarykova Opava
25. 2. – ZŠ Opava, Mařádkova 15
2. 3. – ZŠ Opava (Kylešovice), U Hřiště 4
3. 3. – ZŠ Opava, Englišova 82
4. 3. – Obecní úřad Komárov, Podvihovská 16

 

Další informace najdete na této adrese