Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Aktuální omezení v dopravě

Aktuální informace zásadních změn dopravního značení, uzávěr silnic, MK na území města Opavy a v rámci správního obvodu Magistrátu města Opavy – připravovaných a vydaných zdejším odborem dopravy.

Uzavírky, omezení provozu:

– sil. I/11 ul. Ostravská v úseku od okružní křižovatky „Globus“ v Opavě po most ev.č. 11-131 na začátku zástavby obce Komárov. Omezení provozu po dobu provádění stavebních prací frézování vozovky a pokládka nového živičného povrchu. Práce budou probíhat po polovině vozovky, kdy provoz bude sveden do druhého jízdního pásu v obou směrech. Termín: 23.3.2015 – 5.4.2015

– Dne 4.4.2015 v době od 7,00hod. – 17,00hod. bude při pokládce živičného povrchu v křižovatce se sil. II/461 /Jižní obchvat/ uzavřen výjezd na sil. I/11. Objízdná trasa bude vedena přes Kylešovice a linka MHD č. 215 bude ukončena v zastávce „Kylešovice, škola“.

– sil. III/46610 k.ú. Velká Polom – úplná uzávěra silnice Velká Polom – Háj ve Slezsku – pracovní úsek za zástavbou obce Velká Polom z důvodu provádění stavebních prací v rámci stavby „Silnice I/11 – Mokré Lazce – hranice okresů Opava-Ostrava“. Objízdná trasa bude vedena po sil. I/11 ve Velké Polomi /směr Opava/, v obci Hrabyně po sil, III/4666 /směr Háj ve Slezsku/ zde dále po sil. III/4668 s napojením na sil. III/46610 /směr Velká Polom/, dtto v opačném směru. Termín: 15.4.2014 – 30.6.2015

– sil. II/442 v úseku Hořejší Kunčice – Kružberk /přehrada/ – částečná uzávěra silnice z důvodu provádění kácení a ořez stromů. Objízdná trasa není stanovena – v místě pracovního úseku bude provoz sveden do jednoho jízdního pruhu a řízen dopravním značením. Termín: 2.3.2015 – 31.3.2015

– sil. III/44331 v úseku Litultovice – Moravice – úplná uzávěra silnice v místě mostu přes řeku Hvozdnici v Pilném Mlýně z důvodů provádění stavebních prací při opravě tohoto mostu. Objízdná trasa není stanovena provoz v dotčeném úseku převeden na mostní provizorium a řízen kyvadlově SSZ. Dále v dotčeném úseku silnice bude prováděna rekonstrukce 5-ti silničních propustků při zachování provozu – provoz bude řízen dopravním značením. Termín: 30.3.2015 – 16.7.2015

– MK ul. Gudrichova v Opavě – úplná uzávěra komunikace v úseku od MK ul. B. Němcové po žel. přejezd MK ul. U Zastávky v Kylešovicích z důvodu provádění stavebních prací při celkové rekonstrukci komunikace. Objízdná trasa vedena po ul. B. Němcové, ul. Bílovecká a zpět na ul. Gudrichovou v Kylešovicích, dtto v opačném směru. Pro bydlící a dopravní obsluhu bude vjezd povolen. Termín: 2.3.2015 – 30.11.2015

– MK ul. Hálkova v Opavě – úplná uzávěra komunikace z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce vozovky a chodníků. Provoz řízen dopravním značením. Termín: 2.3.2015 – 30.7.2015