Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Nařízení č. 1/2015, kterým se mění nařízení č. 2/2013, o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Opavě

Článek 1

Místní komunikace pro placené stání

K stání silničního motorového vozidla dle čl. 2  nařízení lze užít komunikace:

  1. k placenému stání s krátkodobým parkováním, tj. nejkratší možná doba/sazba parkování – ½ hodiny za poloviční sazbu, parkoviště lze užít i pro vozidla držitelů parkovacích karet dle čl. 4 odst. 5 (V) tohoto nařízení – neplatí pro parkoviště náměstí Svobody

 

Název

Provozní doba

náměstí Republiky – před Casinem Kartáč s.r.o. Po-Pá 8-18, So 8-14 h.
Masařská  I. (Holubí, Masařská, Lazebnická) Po-Pá 8-18, So 8-14 h.
Masařská II. (Masařská, Drůbeží trh) Po-Pá 8-18, So 8-14 h.
Masarykova třída I. (u pošty) Po-Pá 8-18, So 8-14 h.
Masarykova třída II. (u sportu) Po-Pá 8-18, So 8-14 h.
Beethovenova Po-Pá 8-18, So 8-14 h.
Popská Po-Pá 8-18, So 8-14 h.
Rybí trh Po-Pá 8-18, So 8-14 h.
Čapkova (u divadla) Po-Pá 8-18, So 8-14 h.
Kolářská Po-Pá 8-18, So 8-14 h.
Na Valech Po-Pá 8-18, So 8-14 h.
Solná (4 parkovací místa) Po-Pá 8-18, So 8-14 h.
náměstí Svobody Po-Pá 8-18, So 8-14 h.
Sady Svobody Po-Pá 8-18, So 8-14 h.

 

  1. k placenému stání se střednědobým parkováním, tj. nejkratší možná doba/sazba parkování –1 hodina za plnou sazbu, parkoviště lze užít i pro vozidla držitelů parkovacích karet dle tohoto nařízení

 

Název

Provozní doba

Zámecký okruh – Zimní stadion

Po-Pá 8-16 h..

Masarykova třída III. (u finančního úřadu)

Po-Pá 8-18, So 8-14 h.

Masarykova třída IV. (u Slezské univerzity)

Po-Pá 8-18, So 8-14 h.

 

  1. k placenému stání se střednědobým parkováním, tj. nejkratší možná doba/sazba parkování –1 hodina za plnou sazbu, parkoviště lze užít i pro vozidla držitelů parkovacích karet dle tohoto nařízení. V průběhu provozní doby lze užít parkoviště s parkovacím kotoučem 15 minut bez zaplacení sazby za parkování.

 

Název

Provozní doba

Zámecký okruh – Zimní stadion

Po-Pá 8-16 h.

 

Článek 2

Místní komunikace vyhrazené pro stání vozidel držitele parkovací karty

K stání silničního motorového vozidla na základě parkovací karty vydané dle nařízení lze užít komunikace:

Název

Provozní doba

Zámecký okruh – Zimní stadion

non – stop

Otická

non – stop

Kasárenská

non – stop

Na Valech

non – stop

Kolářská – včetně vnitrobloku

non – stop

Podkovní – vnitroblok

non – stop

Matiční – parkoviště u SZŠ

non – stop

Masarykova třída – vnitroblok za domy

Hrnčířská 13,15,15a

non – stop

Čapkova

non – stop

Almužnická

non – stop

Mnišská –  vnitroblok

non – stop

Mnišská – u MŠ

od 09.00 h do 07.00 h

Solná

non – stop

U Pošty

non – stop

Úzká

non – stop

Lazebnická – vnitroblok

non – stop

Drůbeží trh – vnitroblok

non – stop

Růžová – včetně vnitrobloku

non – stop

Nákladní – vnitroblok

non – stop

Dolní náměstí – vnitroblok

non – stop

 

Článek 3

Vymezení oblastí ve vztahu k místu trvalého pobytu, sídlu, provozovně, místu podnikání nebo vlastnictví nemovitosti držitele parkovací karty

  1. Osoby žádající o vydání parkovací karty dle čl. 4 nařízení musí mít místo trvalého pobytu, sídlo podnikání, provozovnu nebo místo podnikání nebo musí vlastnit nemovitost uvnitř oblasti, která kopíruje historické jádro města vymezené těmito ulicemi, včetně těchto ulic:

ul. Olbrichova

ul. Nádražní okruh

ul. Komenského

ul. Zámecký okruh

ul. Nákladní

ul. Kasárenská

ul. Oblouková

ul. Krnovská – od středu města po č. or. 13 na levé straně a pravá strana po č. or. 14

náměstí Republiky

náměstí Svobody č. or.1 a2

ul. Těšínská od středu města po č. or. 12

ul. Otická č. or. 1 až 14

 

  1. Ustanovení předchozího se nevztahuje na fyzické osoby, u nichž se dle ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném znění rozumí místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny Opava – Horní náměstí 69.