Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Aktuální omezení provozu

Aktuální informace zásadních změn dopravního značení, uzávěr silnic, MK na území města Opavy a v rámci správního obvodu Magistrátu města Opavy – připravovaných a vydaných zdejším odborem dopravy.

Uzavírky, omezení provozu:        

– sil. I/11 ul. Ostravská v úseku od okružní křižovatky „Globus“ v Opavě po most ev.č. 11-131 na začátku zástavby obce Komárov. Omezení provozu po dobu provádění stavebních prací frézování vozovky a pokládka nového živičného povrchu. Práce budou probíhat po polovině vozovky, kdy provoz bude sveden do druhého jízdního pásu v obou směrech. Termín: 23.3.2015 – 5.4.2015

Dne 4.4.2015 v době od 7,00hod. – 17,00hod. bude při pokládce živičného povrchu v křižovatce se sil. II/461 /Jižní obchvat/ uzavřen výjezd na sil. I/11. Objízdná trasa bude vedena přes Kylešovice a linka MHD č. 215 bude ukončena v zastávce „Kylešovice, škola“.

– sil. III/46610 k.ú. Velká Polom – úplná uzávěra silnice Velká Polom – Háj ve Slezsku – pracovní úsek za zástavbou obce Velká Polom z důvodu provádění stavebních prací v rámci stavby „Silnice I/11 – Mokré Lazce – hranice okresů Opava-Ostrava“. Objízdná trasa bude vedena po sil. I/11 ve Velké Polomi /směr Opava/, v obci Hrabyně po sil, III/4666 /směr Háj ve Slezsku/ zde dále po sil. III/4668 s napojením na sil. III/46610 /směr Velká Polom/, dtto v opačném směru. Termín: 15.4.2014 – 30.6.2015

– sil. III/44331 v úseku Litultovice – Moravice – úplná uzávěra silnice v místě mostu přes řeku Hvozdnici v Pilném Mlýně z důvodů provádění stavebních prací při opravě tohoto mostu. Objízdná trasa není stanovena provoz v dotčeném úseku převeden na mostní provizorium a řízen kyvadlově SSZ. Dále v dotčeném úseku silnice bude prováděna rekonstrukce 5-ti silničních propustků při zachování provozu – provoz bude řízen dopravním značením.  Termín: 30.3.2015 – 16.7.2015

– MK ul. Gudrichova v Opavě – úplná uzávěra komunikace v úseku od MK ul. B. Němcové po žel. přejezd MK ul. U Zastávky v Kylešovicích z důvodu provádění stavebních prací při celkové rekonstrukci komunikace. Objízdná trasa vedena po ul. B. Němcové, ul. Bílovecká a zpět na ul. Gudrichovou v Kylešovicích, dtto v opačném směru. Pro bydlící a dopravní obsluhu bude vjezd povolen. Termín: 2.3.2015 – 30.11.2015

– MK ul.: Zeyerova, Hálkova v Opavě – úplná uzávěra komunikace z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce vozovky a chodníků. Provoz řízen dopravním značením. Termín: 9.3.2015 – 30.7.2015

– sil. I/57 – k.ú. Skrochovice – částečná uzavírka silnice z důvodu opravy mostu ev.č. 57-06. Objízdná trasa není stanovena – uzavírka jednoho jízdního pruhu, provoz veden v druhém jízdním pruhu a řízen SSZ. Termín: 28.3.2015 – 30.4.2015

– sil. I/57 – k.ú. Holasovice – částečná uzavírka silnice z důvodu opravy mostu ev.č. 57-08. Objízdná trasa není stanovena – provoz veden obousměrně jedním jízdním pruhem přes souběžně vybudované jednopruhové mostní provizorium a řízen SSZ.  Termín: 1.4.2015 – 30.9.2015

– MK Jaselská, Žižkova, Městské sady – úplná uzavírka komunikací z důvodu pořádání sportovní akce – závod handicap. osob. Termín: 19.4.2015 v době od 9,00hod. – 18,00hod.

Další nové informace:

– sil. I/56 – Kravaře – částečná uzavírka silnice na začátku zástavby obce /ve směru od Opavy/ z důvodu provádění stavebních prací při opravě povrchu silnice. Provoz veden v druhém jízdním pruhu a řízen SSZ a dopravním značením. Termín: 30.3.2015 – 26.4.2015

– sil. III/4641 – ul. Zámecký okruh v Opavě – uzavírka pravého jízdního pruhu v délce cca 40m před Zimním stadiónem z důvodu zřízení staveniště v rámci stavby tělocvičny „Gymnázium“. Termín: 6.4.2015 – 6.7.2015

– MK ul.: Pod Hanuší; Nádražní a Slezská v Hradci nad Moravicí – částečná uzavírka místních komunikací z důvodu provádění stavebních prací při rekonstrukci vodovodního řadu. Provoz usměrňován dopravním značením. Termín: 15.4.2015 – 15.8.2015