Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Nezapomeňte během května uhradit poplatek za odpad

Na začátku května bude magistrát zasílat do domácností složenky na zaplacení poplatku za komunální odpad. Ten je stanoven na 495 korun. Zaplatí jej také cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem a majitelé bytů nebo domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Poplatek se platí jednorázově a je splatný k 31. květnu. Lze jej uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladnách magistrátu (pokladna Horní náměstí a

Krnovská), složenkou na kterékoli poště nebo bezhotovostním převodem na účet města (č. ú.: 1025016070/5500) vedený u Raiffeisenbank (nutno uvést variabilní symbol).