Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

Rada Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 17. 12. 2015 usnesením č. 86/6932 schválila podmínky dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje.

 

Podacím místem pro příjem žádostí je podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Žádosti o dotaci je možné zaslat také poštou. Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 2. 2016 do 29. 4. 2016.

Kontakt:

Mgr. Jan Smiga
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 319
e-mail: jan.smiga@msk.cz

 

Podmínky programu a formuláře žádosti o dotaci jsou připojeny. V této souvislosti Vás prosíme, abyste o této možnosti informovali Vaše občany, a to způsobem v místě obvyklým.

 

Zdraví Vás

 

Ing. Bc. Martin Dostál

odbor rozvoje města

a strategického plánování Magistrátu města Opavy

 

Podmínky programu a formuláře žádosti o dotaci ZDE