Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Informace o nebezpečí úniku oxidu uhelnatého (CO) v domácnostech

NEBEZPEČNÉ PLYNY V DOMÁCNOSTI

V posledních dnech se v médiích vyskytují ve zvýšené míře  informace  o  problematice nebezpečnosti plynů ohrožujících zdraví a životy obyvatel v domácnostech. V souvislosti s touto problematikou zaznamenává Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje zvýšený počet dotazů ze stran občanů.  Kromě Vám jistě známých stránek HZS MSK najdete podrobnější informace o ochraně před nebezpečnými plyny, zvláště oxidem uhelnatým,  také na stránkách České asociace hasičských důstojníků. http://www.cahd.cz/?page_id=835

Otrava oxidem uhelnatým nastává po vdechnutí většího množství oxidu uhelnatého. Oxid uhelnatý (CO) je bezbarvý, nedráždivý plyn bez zápachu, lehčí než vzduch. Vůči lidskému organismu je vysoce toxický.

Epidemiologie a zdroje otravy

Otrava oxidem uhelnatým je významným zdravotním, sociálním a ekonomickým problémem ve většině vyspělých zemí světa. V Evropě mezi nejčastější zdroje otravy oxidem uhelnatým patří:

  • při hoření různých spotřebičů na zemní plyn nebo propan-butan ( oba tyto užitkové plyny jsou primárně netoxické) ve špatně ventilovaných malých prostorách, kde při nedokonalém hoření a spalování uhlíku dochází k produkci CO (koupelny s průtokovým ohřívačem vody, kabiny řidiče v kamiónech a automobilech).
  • ve výfukových plynech benzínových či dieselových motorů automobilů či jiných strojů, které obsahují vysoké procento CO- v uzavřeném či nedostatečně větraném prostoru může dojít k jeho toxickému působení (garáže, výrobní haly, studny, sportovní haly, zimní stadiony, ale také rušné křižovatky velkoměst, vodní plochy při závodech závodních člunů apod.).
  • jako součást kouřových zplodin při hoření v ohništích a krbech, kde při nedokonalém odvodu spalin komínem v nedostatečně větraných místnostech dochází k jeho hromadění
  • vzniká při požárech uvnitř budov, přítomnost dalších toxinů z různorodých hořících látek otravu dále modifikuje a komplikuje (fosgen, kyanidy)
  • vzniká v průmyslových provozech, u vysokých pecí při výrobě oceli, může se hromadit v nedokonale odvětraných důlních provozech

 

Jak působí a jaké jsou příznaky otravy únikem CO

Oxid uhelnatý působí na srdce, cévní a nervový systém. Při jeho nízkých koncentracích může zdravý člověk pociťovat únavu, člověk se srdečními problémy bolest na prsou. Při jeho vyšších koncentracích může dojít k poruchám vidění a koordinace, bolestem hlavy, závratím, zmatečnému chování a může být pociťována žaludeční nevolnost. Velmi vysoké koncentrace jsou smrtelné.

 


Dodržováním základních návyků snížíme možnost otravy oxidem uhelnatý na minimum:

1) Pravidelná údržba topidla (plynový kotel, průtokové ohřívače, kamna na tuhá paliva) a spalinových cest oprávněnou osobou 1 krát ročně.

2) Zajistit topidlu dostatečný přívod vzduchu. V místnosti s topidlem necháváme vždy otevřené dveře do sousedních místností.

3) Dejte velký pozor na zařízení vytvářející podtlak např. odtah digestoře v kuchyni nebo odtah na záchodě a v koupelně. V topné sezóně, kdy jsou v provozu kamna nebo plynový kotel, můžete odtah bezpečně pouštět jen v případě, že máte v místnosti otevřené okno, aby vzduch z venku mohl proudit do bytu. Pokud pustíte odtah při zavřených oknech, vytvoří se v bytě podtlak, který nasává spaliny bohaté na oxid uhelnatý z kotle a kouřovodu do místnosti. Komínový tah se obrátí.

4) U bytových vícepodlažních domů s vnitřním společným schodištěm: Byt větrejte vždy okny a nikdy nevětrejte otevřením dveří na společnou chodbu nebo schodiště. Vnitřní schodiště vytváří komínový efekt a způsobuje v bytě podtlak.

5) Nikdy nevytápějte místnost plynovou troubou nebo propan-butanovým teplometem.

6) V garáži nikdy nenechávejte běžet motor auta na volnoběh ani při otevřených vratech. Uvnitř domu, bytu nebo garáže nikdy nepoužívejte grily na dřevěné uhlí, propan-butanové vařiče, naftové generátory elektrického proudu a nezapínejte ani jiná zařízení se spalovacími motory jako jsou např. sekačky na trávu nebo sněhové frézy.

7) Pokud dodržíte všechna výše uvedená doporučení, učiníte Vše, co pro Vaši bezpečnost můžete udělat Vy sami. Ovšem vždy zbývá malé, ale nezanedbatelné riziko případů závažných a neočekávaných poruch plynových spotřebičů, náhlé ucpání spalinových cest (zapadlý mrtvý pták v kouřovodu) nebo selhání lidského faktoru (chyba plynaře při seřízení kotle). Pro pokrytí těchto neočekávaných rizik je rozumné pořídit si domů skener oxidu uhelnatého, který měří jeho aktuální koncentraci a vydává varování při překročení bezpečnostního limitu.