Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Do konce května je třeba zaplatit poplatek za komunální odpad

Výše poplatku za komunální odpad zůstává stejná jako v předešlém roce a to 495 korun za osobu a rok. Od poplatku jsou osvobozeny děti do tří let a další osoby, jejichž přesnou specifikaci lze najít v Obecně závazné vyhlášce č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu zveřejněné na webu města.

Opavané obdrží začátkem měsíce května poštovní poukázky k  úhradě tohoto místního poplatku. Uhradit ho lze na poště, na pokladnách magistrátu na Horním náměstí a na Krnovské ulici nebo převodem z účtu. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. května,“ uvedla vedoucí oddělení daní a poplatků Ruth Hrbáčová

Poplatek za komunální odpad zahrnuje finanční výdaje na provoz sběrných míst, zajištění svozu vytříděných složek komunálního odpadu a jejich dotřídění na třídicí lince a na svoz a odstranění zbytkového netříděného komunálního odpadu. Pokud by Opavané měli hradit skutečné náklady, které v souvislosti s tříděním a svozem komunálního odpadu vynaloží město, pak by částka na hlavu činila 885 Kč.

V případě nezaplacení poplatku může jeho výše stanovená platebním výměrem narůst až na trojnásobek. Seznamy neplatičů jsou předávány k vymáhání nezaplacených částek na exekuční oddělení magistrátu města.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí