Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Pozor na lesní a polní požáry

Vážená paní starostko / Vážený pane starosto,

v minulém letním období narostl počet lesních požárů a požárů při sklizni na polích. S cílem snížit
jejich počet a zvýšit povědomí zemědělců a vlastníků lesa o zabezpečení požární ochrany v období
sucha a při sklizni vytvořil Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje informační
materiály, které tvoří přílohu dopisu.
V této souvislosti Vás žádám o zveřejnění zaslaných materiálů, např. na internetu, vývěskách nebo
zpravodajích.
Tento materiál je rovněž volně dostupný na webových stránkách www.hzsmsk.cz v sekci požární
prevence / preventivně výchovná činnost.
Děkuji za spolupráci. Věřím, že společné úsilí a předání informací přispějí ke snížení počtu lesních
požárů a požárů na polích.

S pozdravem
plk. Ing. Zdeněk Nytra
krajský ředitel

LESNÍ POŽÁRY

POŽÁRY NA POLÍCH