Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Průzkum zájmu o svoz bioodpadu

Před třemi lety bylo v Opavě úspěšně vykročeno k eliminaci biologicky rozložitelné složky (bio odpad) ve směsném komunálním odpadu rozdáním téměř 3500 kompostérů mezi opavské vlastníky zahrad a zahrádek. „Jako další krok bychom chtěli zavést i svoz bio odpadu v hnědých popelnicích,“ zmínil náměstek primátora Dalibor Halátek s tím, že v současné době se vyhodnocuje pilotní projekt zavedení třídění bio odpadu v městské části Vávrovice, kde jsou již více než dva roky rozestavěny hnědé popelnice a kontejnery na bio odpad.

Město by rádo zavedlo svoz bio odpadu z celého města a chce zažádat o dotaci na nákup hnědých popelnic a kontejnerů. „Jako podklad pro žádost o dotaci slouží projevený zájem občanů o tento druh svozu a na jeho základě vytvořená analýza. Abychom věděli, o kolik hnědých popelnic má město Opava žádat, prosíme občany, aby se zúčastnili následujícího průzkumu a vyplnili anketní lístek,“ uvedl náměstek Halátek.

Anketní lístek je možné odevzdat do poloviny září na podatelnách magistrátu v budově Hlásky nebo na Krnovské ulici v budově C. Rovněž lze vyplnit formulář na webových stránkách města. Občané městských částí si mohou zvolit buď některý z výše uvedených způsobů, nebo mohou návratku odevzdat na úřadu městské části.

Dotazník najdete zde