Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Upozornění – Oprava chodníků na ulici Dlouhá a Malá Strana

Vážení spoluobčané,
od 21. července 2016 začne rekonstrukce chodníků na ulici Dlouhá a Malá Strana. Oprava řeší výměnu dlážděného krytu chodníků, vjezdů a silničních a záhonových obrubníků. Stávající kryty chodníků z betonových dlaždic 300/300 mm a kryty vjezdů na přilehlé pozemky budou odstraněny včetně nevhodných podkladových vrstev. Nové kryty chodníků budou provedeny z šedých betonových dlaždic 200/100mm a tloušťky 60 mm. Kryty chodníkových vjezdů budou provedeny z červených betonových dlaždic tloušťky 80 mm stejného tvaru a rozměrů jako kryty chodníků.
Předpokládaná doba realizace je 60 dnů od zahájení prací. Možnost výjezdu z přilehlých pozemků bude řešena operativně s prováděcí firmou v době stavby tak, aby docházelo k minimálním omezením.
Vzhledem ke skutečnosti, že provoz zůstane nepřerušen v obou směrech, Vás žádáme o zvýšenou opatrnost v tomto úseku v době rekonstrukce chodníků. .
Děkujeme všem občanům a motoristům za pochopení a trpělivost.
Jménem Zastupitelstva MČ Komárov

Ing. Lumír Měch
starosta