Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Návrh rozpočtu Statutárního města Opava na rok 2017

Určeno občanům Statutárního města Opavy

 

                                                                         V Opavě dne 24.11.2016

 

Vážení občané,

 

v souladu s § 2, odst. 1 a §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a platným Jednacím řádem ZMO, článek 7, bod 8, vám předkládám

 

Návrh rozpočtu Statutárního města Opava na rok 2017,

který je dostupný na adrese http://www.op4u.cz/pub/mmo/faro/rozp2017/

 

„Návrh rozpočtu Statutárního města Opava na rok 2017“ Rada Statutárního města Opavy schválila  na svém zasedání dne 23.11.2016  a definitivně o něm rozhodne Zastupitelstvo Statutárního města Opavy dne 12.12.2016.

 

Své dotazy a připomínky můžete uplatnit písemně k rukám vedoucího finančního a rozpočtového odboru Ing. Miroslava Drösslera nebo vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend Ing. Lenky Grigarové do  9.12.2016 nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva dne 12.12.2016.

 

K zasílání dotazů můžete rovněž využít e-mailovou adresu:
rozpocet@opava-city.cz

 

 

S pozdravem

 

Ing. Radim Křupala v. r.

primátor