Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

V rodinných i bytových domech začínají povinné kontroly kotlů na pevná paliva

Informujeme všechny provozovatelé kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném výkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, že jsou povinni nejpozději do 31.12. 2016 provést kontrolu technického stavu a provozu kotle.

Povinnost se vztahuje i na kotle s automatickým přikládáním nebo lokální topidla s výměníkem za podmínek v předchozí větě. Povinnost se vztahuje, jak na kotle umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci, tak v nemovitostech určených k podnikání.

Kontrola se provádí prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem kotlů a má od něj uděleno oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Tímto dokladem by se měla odborně způsobilá osoba prokazovat.

Kontrola se bude následně provádět jednou za dva kalendářní roky.

 

Doklad o provedení kontroly kotle se bude předkládat jen na vyžádání příslušného orgánu na ochranu ovzduší.

 

Pokud ho provozovatel kotle nepředloží, může mu hrozit pokuta do výše   

20 000,-Kč, jde-li o osobu nepodnikající, anebo až do výše 50 000,- Kč, jde-li o fyzickou osobu podnikající, nebo osobu právnickou.

 

Průběžně doplňovaný seznam odborně proškolených osob je možno najít na: www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.  Proces proškolování probíhá pod dohledem Hospodářské komory ČR.

 

V případě kotlů, jejichž výrobce zanikl, nebo není zjistitelný, může kontrolu technického stavu a instalace provést odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu kotle (stejná způsob spalování, stejná, nebo obdobná konstrukce kotle).