Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Špatným topením neubližujete jen sobě, ale taky svým dětem a vnoučatům !!!

Je jasné, že to, čím topíme, ovlivňuje kvalitu vzduchu v našem bezprostředním okolí, který dýcháme my a naše děti. Domácí odpad sice dobře hoří, ale vzniká při něm velké množství znečišťujících látek. Do kotle na tuhá paliva rozhodně nepatří plasty, polystyren, plastové fólie a PET lahve, staré palety, dřevo z demolice, starý nábytek či jinak chemicky ošetřené dřevo, nápojové kartony, letáky, časopisy, pneumatiky a odpad ze zahrady jako je suché listí, tráva nebo zbytky potravin (více zde: Čím netopit? )

Co vzniká spalováním různých druhů materiálů?

  • Plasty – při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Např. při spalování PVC unikají do ovzduší dioxiny sloučeniny chlóru.
  • Spalování polystyrenu vzniká mimo jiné jedovatý plyn styren.
  • Spalováním plastových fólií (PP, PE) a PET láhví se do ovzduší dostávají polyaromatické uhlovodíky. Plastové obaly a výrobky patří do kontejneru na pasty.
  • Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená prkna- při spalování se uvolňují dioxiny (až 500 x více než při použití palivového dříví) a formaldehyd. Chemicky ošetřené dřevo, nábytek, dřevotříska apod. patří do sběrného dvora.
  • Spalování nápojových kartonů (obalů od mléka, džusů apod.) produkuje chlororganické látky a těžké kovy. Tyto obaly patří do kontejneru na plasty.
  • Celobarevné letáky časopisy obsahující v tiskařských barvách často velké množství těžkých kovů, které se uvolňují při spalování. Papír patří do tříděného odpadu nebo do sběrného dvora. Kousek novin použitý při rozdělávání ohně neškodí, pálení stohů novin a časopisů však ano!. Spalováním papírů navíc ničíme cennou surovinu. Papír patří do netříděného odpadu nebo do sběrného dvora.
  • Pálením pneumatik vznikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky. Staré pneumatiky patří do sběrného dvora.
  • Tráva, listí a zbytky potravin mohou být také zdrojem nebezpečných a dráždivých látek, pokud je pálíme na zahradě.  Zbytky rostlin patří na kompost nebo do směsného odpadu. Uvažujete o kompostování? Informace najdete například na stránkách občanského sdružení Ekodomov.
  • Nebezpečné odpady (zbytky léků, barev, baterie a další): tyto odpady je nutné odevzdat do specializovaného sběru ve Vaší obci, prošlé léky můžete odevzdat bezplatně v lékárně k likvidaci.