Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
E-mail: info@komarov.cz

Úřední hodiny
Pondělí a středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Záměr pronájmu ordinace

Záměr pronájmu nebytových prostor v budově Úřadu městské části Komárov ( obecní dům ), Podvihovská 156/16, která je součástí pozemku parc. č. 648, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 503, katastrální území Komárov u Opavy. Jedná se o dvě místnosti o výměře 20,30 m2 a 19 m2, předsíň o výměře 8m2 a sociální zařízení o výměře 4,20 m2 , tj. celkem 51,50 m2. Vše v pravé části přízemí budovy.

Situační plánek ZDE.

Podrobnosti naleznete ZDE nebo na úřední desce