Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Chcete získat popelnici na bioodpad? Stačí vyplnit přihlášku

 

 

Připravovaný zákon o odpadech plánuje postupné zdražování za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky a od roku 2024 platí dokonce již dle současné legislativy zákaz skládkování směsného komunálního odpadu. To by mohlo pro Opavu znamenat zvýšení nákladů na odpadové hospodářství o 17 milionů korun ročně a tedy 300 korun na poplatníka.

Město Opava ve spolupráci s technickými službami proto přichází s projekty, které pomohou snížit produkci směsného komunálního odpadu a proměnit jej ve využitelné složky, jako např. papír, plast, či bioodpad, které se nemusí skládkovat a plánované zdražení se jich tedy netýká.

Prvním opatřením bude již na jaře oddělený sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů přímo dům od domu. Tento sběr bude zaveden v oblastech, kde je prováděn svoz popelnicových nádob (nikoliv kontejnerů). Obyvatelé těchto lokalit mohou vyplněním přihlášky (níže) získat bezplatně popelnici na bioodpad, kterou jim přivezou pracovníci technických služeb až domů na jaře 2018.

Bioodpadu je ve směsném komunálním odpadu dle ročního období a zástavby 40 až 60 %. Zatímco dnes je spolu se směsným odpadem z valné většiny skládkován, může být velmi snadno materiálově využit poté, co se odděleně sebere a odveze na kompostárnu, kde se z něj vyrobí kvalitní organické hnojivo – kompost, které nejen že zlepšuje půdní úrodnost, ale pomáhá také půdě zvýšit její vodní sorpční kapacitu, která je, zejména nyní, v době, kdy výrobu našich potravin ohrožují výkyvy počasí a nás povodně, klíčová.

„Tříděním bioodpadu tedy nejenže pomůžete životnímu prostředí, ale také zmenšíte tlak na rozpočet města a tím i na razantní zvyšování poplatku za komunální odpad v blízké budoucnosti,“ poznamenal náměstek Dalibor Halátek.

Přihlášku prosím vyplňte ZDE. Formulář byl uveřejněn také v říjnové Hlásce, odevzdat ho lze do poloviny listopadu na podatelnách magistrátu v budově Hlásky nebo na Krnovské ulici v budově C. Občané městských částí si mohou zvolit buď některý z výše uvedených způsobů, nebo mohou návratku odevzdat na úřadu městské části.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

 Přihláška ke stažení ZDE

Do BIO popelnic patří:

Tráva, plevele, listí, spadané ovoce, zelené natě, slupky a zbytky ze zeleniny a ovoce před tepelnou úpravou, kávový odpad včetně papírových filtrů, papírové ubrousky, čajové sáčky, zbytky obilnin, zbytky zahradních a pokojových rostlin, zemina z květináčů, skořápky z  ořechů, dřevěné piliny, odpad z řezu stromů a keřů (nadrcený či nastříhaný), seno, sláma.

Do BIO popelnic nepatří:

Kuchyňský odpad živočišného původu (tuky, zbytky masa, kosti, paštik, pomazánek, zbytky vařených jídel), uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné odpady (plasty, sklo, kamení…), jednorázové pleny, pytlíky z vysavače, oleje, tuky, uhynulá zvířata.